Thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2018

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh...

hinh anh

Hội thảo "Toán ứng dụng cho các ngành kỹ...

Với mong muốn tạo ra một diễn đàn để những người giảng dạy,...

hinh anh

International Workshop “Variational Analysis and...

Institute of Mathematics - Vietnam Academy of Science and Technology Hanoi, December...

hinh anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP LUẬN VĂN THẠC SĨ SAU...

Kính gửi học viên các lớp Cao học Toán K9, khóa 10/2015 - 10/2017 nội dung...

hinh anh

Thông báo về việc nộp luận văn ThS sau bảo vệ

Kính gửi học viên các lớp Cao học Toán K9, khóa 10/2015 - 10/2017 nội dung...

hinh anh

WORKSHOP “Industrial and Operations Engineering"

Hội thảo về "Industrial and Operations Engineering" (IOE), (26-27/10/2017, tại...

hinh anh

Thông báo về việc nộp luận văn thạc sĩ

Theo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ, Khoa Toán - Tin thông báo...

hinh anh

Seminar TUD năm học 2017-2018

Seminar về Toán ứng dụng của khoa Toán - Tin, trường Đại học Khoa...

hinh anh

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh