Thông báo về việc nộp luận văn ThS sau bảo vệ

Kính gửi học viên các lớp Cao học Toán K9, khóa 10/2015 - 10/2017 nội dung...

hinh anh

WORKSHOP “Industrial and Operations Engineering"

Hội thảo về "Industrial and Operations Engineering" (IOE), (26-27/10/2017, tại...

hinh anh

Thông báo về việc nộp luận văn thạc sĩ

Theo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ, Khoa Toán - Tin thông báo...

hinh anh

Seminar TUD năm học 2017-2018

Seminar về Toán ứng dụng của khoa Toán - Tin, trường Đại học Khoa...

hinh anh

Thông báo Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp...

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Ngọc Oanh...

hinh anh

Thông báo thứ nhất

Trường CIMPA-IMH-VAST về "Những tiến bộ gần đây trong động lực ngẫu...

hinh anh

SEMINAR TOÁN ỨNG DỤNG, THÁNG 05_2017

Thời gian: thứ hai, 14:30 - 16:30; Địa điểm: VPK Toán-Tin, Trường ĐH Khoa...

hinh anh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc...

Căn cứ vào nhiệm vụ đào tạo của Trường Đại học Khoa học - Đại...

hinh anh

Đào tạo Tiến sĩ Toán ứng dụng tại trường...

Theo Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo...

hinh anh

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh