TIN TỨC

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngày đăng: 10/04/2017

Trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Bộ môn: Toán ứng dụng

Hướng nghiên cứu: Bài toán đặt không chỉnh và Bất đẳng thức biến phân

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: thuy_ntt@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 1985-1989, ĐH Sư phạm Việt Bắc

    - Thạc sĩ: 1999-2001, ĐH Thái Nguyên

    - Tiến sĩ: 2004-2008, Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

    - Phó giáo sư: 2016

Chuyên ngành: Toán học tính toán

Các lĩnh vực quan tâm: Bài toán đặt không chỉnh, Bất đẳng thức biến phân, Bài toán điểm bất động, Phương trình toán tử

Đào tạo

Tiến sĩ

1. Phạm Thanh Hiếu (2012-2015), “Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach” (Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên, Tập thể hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, GS.TS. Nguyễn Bường)

Thạc sĩ

23. Bùi Thị Kiều Trang (2016), “Phương pháp lặp Mann, phương pháp lặp Krasnoselskij và bài toán điểm bất động” (Trường ĐH Khoa học, 6/2014-6/2016)

22. Ngô Thùy Linh (2016), “Bất đẳng thức biến phân và bài toán cân bằng kinh tế” (Trường ĐH Khoa học, 6/2014-6/2016) 

21. Lê Thị Thanh Tâm (2016), “Tốc độ hội tụ của hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán đặt không chỉnh phi tuyến với toán tử nhiễu đơn điệu” (Trường ĐH Khoa học, 6/2014-6/2016)

20. Nguyễn Văn Đạt (2015), “Phương trình toán tử j-đơn điệu và phương pháp Newton-Kantorovich” (Trường ĐH Khoa học, 6/2013-6/2015)

19. Vương Minh hải (2015), “Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân J-đơn điệu trong không gian Banach” (Trường ĐH Khoa học, 6/2013-6/2015)

18. Nguyễn Minh Hải (2015), “Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân j-đơn điệu trong không gian Banach” (Trường ĐH Khoa học, 6/2013-6/2015)

17. Trần Thị Hà Giang (2014), “Một phương pháp lai ghép tìm nghiệm chung của bất đẳng thức biến phân và bài toán điểm bất động” (Trường ĐH Khoa học, 6/2012-6/2014)

16. Lê Thị Minh Hương (2014), “Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử ngược đơn điệu mạnh” (Trường ĐH Khoa học, 6/2012-6/2014)

15. Nguyễn Thị Hương Lý (2014), “Phương pháp lặp ẩn giải bất đẳng thức biến phân trong không gian Banach” (Trường ĐH Khoa học, 6/2012-6/2014)

14. Nguyễn Thị Vân Anh (2013), “Phương trình toán tử phi tuyến với toán tử m – accretive trong không gian Banach” (Trường ĐH Khoa học, 6/2011-6/2013)

13. Tống Văn Huy (2013), “Phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ giả co mạnh trong không gian Banach” (Trường ĐH Khoa học, 6/2011-6/2013)

12. Nguyễn Văn Sáng (2013), “Nghiệm lặp của phương trình phi tuyến với toán tử accretive mạnh trong không gian Banach” (Trường ĐH Khoa học, 6/2011-6/2013)

11. Đặng Hồng Dương (2012), “Phương trình với toán tử d-accretive”  (Trường ĐH Khoa học, 6/2010-6/2012)

10. Nguyễn Văn Giang (2012), “Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp với toán tử nhiễu không đơn điệu” (Trường ĐH Khoa học, 6/2010-6/2012)

9. Nguyễn Văn Quyền (2012), “Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với toán tử loại đơn điệu”  (Trường ĐH Khoa học, 6/2010-6/2012)

8. Nguyễn Tuấn Anh (2011), “Bất đẳng thức biến phân với toán tử nhiễu đơn điệu và không đơn điệu” (Trường ĐH Khoa học, 6/2009-6/2011)

7. Nguyễn Thị Vân Anh (2011), “Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân hỗn hợp” (Trường ĐH Khoa học, 6/2009-6/2011)

6. Nguyễn Văn Bách (2011), “Phương trình với toán tử Accretive” (Trường ĐH Khoa học, 6/2009-6/2011)

5. Vũ Đình Chiến (2010), “Hiệu chỉnh phương trình toán tử loại I dựa trên toán tử tuyến tính đơn điệu mạnh”  (Trường ĐH Khoa học)

4. Phạm Thanh Hiếu (2010), “Hệ phương trình toán tử đơn điệu và phương pháp hiệu chỉnh lặp” (Trường ĐH Khoa học)

3. Đặng Tú Hồi (2010), “Phương trình toán tử: tham số hiệu chỉnh và sự hội tụ” (Trường ĐH Khoa học)

2. Lương Thị Thu Thủy (2009), “Tốc độ hội tụ và xấp xỉ hữu hạn chiều cho nghiệm hiệu chỉnh của bất đẳng thức biến phân đơn điệu” (Trường ĐH Khoa học)

1. Nguyễn Thị Vân (2009), “Phương trình toán tử đơn điệu: Nghiệm hiệu chỉnh và tốc độ hội tụ” (Trường ĐH Khoa học)

Sách, giáo trình

2. Phạm Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn, NXB Đại học Thái Nguyên, 2016

1. Trần Vũ Thiệu, Nguyễn Thị Thu Thủy, Giáo trình Tối ưu phi tuyến, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011

Danh sách đề tài

Cấp Bộ

4. B2014-TN06-02: “Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của các ánh xạ không giãn trong không gian Banach”, (Nghiệm thu năm 2016)

3. B2011-TN08-01: “Nghiên cứu phương trình dạng elliptic, parabolic và ứng dụng trong đồng hóa dữ liệu” (Nghiệm thu năm 2013)

2. B2009-TN07-03: “Phương pháp hiệu chỉnh lặp giải hệ phương trình toán tử đơn điệu” (Nghiệm thu năm 2010)

1. B2006-TN08-02: “Nghiệm xấp xỉ cho bài toán phi tuyến đặt không chỉnh” (Nghiệm thu năm 2007)

Cấp Đại học

Danh sách công trình

Danh sách gần đây

20. Ng.S. Ha, Ng. Buong, Ng.T.T. Thuy (2017),  "A New simple parallel iteration method for a class of variational inequalities", Acta Math. Vietnam. (accepted 6/2017)

19. P.T. Hieu, Ng.T.T. Thuy and J.J. Strodiot (2017), "Explicit iteration methods for solving variational inequalities in Banach spaces", Bull. Malays. Math. Sci. Soc. DOI 10.1007/s40840-017-0494-8

18. Ng.T.T. Thuy, P.T. Hieu, and J.J. Strodiot (2016), "Regularization methods for accretive variational inequalities over the set of common fixed points of nonexpansive semigroups", Optimization, 65(8): 1553-1567

17. Ng. Buong, Ng.S. Ha, and Ng.T.T. Thuy (2016), "A new explicit iteration method for a class of variational inequalities", Numerical Algorithms, 72(2): 467-481

16. Ng. Buong, V.X. Quynh, and Ng.T.T. Thuy (2016), "A steepest-descent Krasnosel'skii-Mann algorithm for a class of variational inequalities in Banach spaces", J.  Fixed Point Theory Appl., 18(3): 519-532

15. Ng.T.T. Thuy (2016), "Regularization methods and iterative methods for variational inequality with accretive operator", Acta Math. Vietnam., 41(1): 55-68

14. P.T. Hieu, and Ng.T.T. Thuy (2016) "Regularization methods for nonexpansive semigroups in Hilbert spaces", Vietnam. J.  Math., 44(3): 637-648

13. Ng. Buong, T.T. Huong, and Ng.T.T. Thuy (2016), "A quasi-residual principle in regularization for a common solution of a system of nonlinear monotone ill-posed equations", Russian Math., 60(3): 47-55

12. Ng. Buong, Ng.S. Ha, and Ng.T.T. Thuy (2016), "Hybrid stepest-descent method with a countably infinite family of nonexpansive mappings on Banach spaces", Nonl. Funct. Anal. Appl., 21(2): 273-287

11. Ng.T.T. Thuy (2015), "An iterative method for equilibrium, variational inequality, and fixed point problems for a nonexpansive semigroup in Hilbert spaces", Bull. Malays. Math. Sci. Soc., 38(1): 113-130

10. Ng. Buong, Ng.D. Nguyen, and Ng.T.T. Thuy (2015), "Newton-Kantorovich iterative regularization and generalized discrepancy principle for nonlinear ill-posed equations involving accretive mappings", Russian Math., 59(5): 32-37

9. Ng. Buong, Ng.T.H. Phuong, and Ng.T.T. Thuy (2015), "Explicit iteration methods for a class of variational inequalities in Banach spaces", Russian Math., 59(10): 16-22

8. Ng. Buong, T.T. Huong, and Ng.T.T. Thuy (2015), "A generalized quasi-residual principle in regularization for a solution of a finite system of ill-posed equations in Banach spaces", Nonl. Funct. Anal. Appl., 20(2): 187-197

7. Ng.T.T. Thuy (2014), "Hybrid Mann-Halpern iteration methods for finding fixed points involving asymtotically nonexpansive mappings and semigroups", Vietnam. J. Math., 42(2): 219-232

6. Ng.T.T. Thuy (2014), "A strongly convergent shrinking descent-like Halpern's method for monotone variational inequality and fixed point problems", Acta Math. Vietnam., 39(3): 379-391

5. Ng.T.T. Thuy, P.T. Hieu (2013), "Implicit iteration methods for variational inequalities in Banach spaces", Bull. Malays. Math. Sci. Soc., 36(3): 917-926

4. Ng.T.T. Thuy (2013), "A new hybrid method for variational inequality and fixed point problems", Vietnam. J. Math., 41(3): 353-366

3. Ng.T.T. Thuy (2012), "Regularization for a system of inverse-strongly monotone operator equations", Nonl. Funct. Anal. Appl., 17(1): 71-87

2. Ng.T.T. Thuy (2011), "Regularization of ill-posed mixed variational inequalities with non-monotone perturbations", Journal of Inequalities and Applications, 2011, 2011:25

1. Ng.T.T. Thuy (2010), "Convergence rates of the Tikhonov regularization for ill-posed mixed variational inequalities with inverse-strongly monotone perturbations", Nonl. Funct. Anal. Appl., 15(3): 467-479

 

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh