Công bố khoa học

Danh mục bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí trong nước Giai đoạn 2010-2015

Ngày đăng: 16/03/2016

Danh mục bài báo trong nước Giai đoạn 2010-2015

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tên các tác giả

Năm công bố

Tạp chí quốc gia ngoài ISI/SCOPUS

1

Khai thác tính trực quan của các phần mềm trong dạy học toán ở trường phổ thông

Tạp chí giáo dục

Trịnh Thanh Hải

2010

2

Dạy học câu lệnh trong chương trình tin học lớp 11

Tạp chí giáo dục,

Trịnh Thanh Hải

2011

3

Thiết kế hoạt động của học sinh phù hợp với mục tiêu trong dạy học giải bài tập tin học lớp 11

Tạp chí giáo dục

Trịnh Thanh Hải

2012

4

Lập trình giải các bài tập dạng “chưa tương minh” trong dạy học tin học ở trường THPT

Tạp chí giáo dục

Trịnh Thanh Hải, Trịnh T. Phương Thảo

2012

5

Vận dụng dạy học dự án vào dạy học môn tin học 12

Tạp chí giáo dục

Trịnh Thanh Hải, Trần Việt Cường, Trịnh T. Phương Thảo

2013

6

Thiết kế, khai thác mô hình động trên máy tính trong dạy học môn toán ở trung học phổ thông

Tạp chí giáo dục

Trịnh Thanh Hải, Trần Việt Cường

2014

7

Hình thành, bồi dưỡng năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ngành Toán học

Tạp chí Khoa học- Đại học Sư phạm Hà Nội

Trịnh Thanh Hải, Trần Trung Tình

2015

Tạp chí đại học

1

Optimal guaranteed cost control of neutral systems with interval time-varying delayed state and control

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

Mai Viết Thuận, Hoàng Thị Hà

2011

2

Exponential stabilization of neural networks with mixed time-varying delays in state and control

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

M.V. Thuan, Ng.T.T. Huyen and Ng.T.M. Ngoc

2011

3

Implicit hybrid algorithm for problem and a countable family of relatively nonexpansive mappings in Banach spaces

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguy

Nguyễn Đức Lạng

2012

4

Some Iteration methods for  pseudocontraction  semigroups in Banach spaces

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Đức Lạng

2012

5

The adjoint of random linear operators

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

T.X. Quy, N.T. Ha. D.T. My and Đ.H. Thang

2012

6

Gán nhãn từ loại tiếng Việt sử dụng mô hình Markov ẩn

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên

Phạm Thị Minh Thu, Đào Thị Thúy Quỳnh

2012

7

Phương pháp phân cụm trừ và ứng dụng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

Trần Thị Yến, Bùi Đức Việt

2012

8

Regularization for the problem of finding a common fixed point of a finite family of nonexpansive nonself-mappings in Banach spaces

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

Trương Minh Tuyên, Nguyễn Thanh Mai

2012

9

Weak and strong convergence for nonexpensive nonself-mapping

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thanh Mai

2012

10

Finite element approximation of a boundary value problem for fourth order differential equation

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thanh Hường

2012

11

Finite-element approximation of a boundary value problem for fourth order differential equation

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

 

Nguyễn Thanh Hường, Vũ Vinh Quang

2012

12

Newton-Kantorovich regularization for  solutions  of nonlinear ill-posed equations involving accretive mappings

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

Ng. BuongT.V. Dinh, Ng.T.T. Thuy

2014

13

An iterative method for variational inequality with accretive operator

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

Ng.S. Ha, Ng.T.T. Thuy

2014

14

On the Schur module of GL_m(C)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

Ngô Văn Định

2014

15

Some applications of distinguished d-sequences

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

Phạm Hồng Nam

2015

16

Koszul homology annihilators with respect to distinguished d-sequences

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

Phạm Hồng Nam

2015

17

Một phương pháp tra cứu ảnh dựa vào truy vấn đa điểm và nhận thức của người dùng về độ tương tự trực quan

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

Đào Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Hữu Quỳnh, Ngô Quốc Tạo, Cù Việt Dũng

2015

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh