Đào tạo Đại học

GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 24/03/2016

Khoa Toán – Tin, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên có nhiệm vụ đào tạo 2 ngành ở trình độ đại học là cử nhân Toán học và cử nhân Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng).

Ngành Toán học: 

Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy; bằng tốt nghiệp “Cử nhân Khoa học ngành Toán học”; đào tạo những cán bộ có trình độ đại học, có kiến thức cơ bản, chuyên ngành về Toán học, sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình cơ bản, một số thuật toán và phần mềm toán học.

Cử nhân ngành Toán học có thể nghiên cứu về lĩnh vực toán học tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học; Làm việc tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong những lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, bưu chính, viễn thông, chứng khoán, thống kê… Giảng dạy toán học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở.

Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng):

Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy; bằng tốt nghiệp “Cử nhân Khoa học ngành Toán ứng dụng” chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng; trang bị những kiến thức cơ bản, chuyên ngành về Toán ứng dụng, Tin học, để tạo cho sinh viên khả năng ứng dụng Toán học và Tin học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

Cử nhân chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng có thể làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; Các công ty tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp; Vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh