Đào tạo Sau Đại học

Đào tạo Thạc sĩ

Ngày đăng: 27/03/2016

I. Chương trình đào tạo (Quyết định v/v ban hành các chương trình đào tạo Thạc sĩ)

    1.1. Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng

    1.2. Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Phương phápToán sơ cấp 

II. Kế hoạch đào tạo

     2.1. Kế hoạch toàn khóa

    - Khóa 9 đợt 1 (6/2015-6/2017)

          + Kế hoạch đào tạo K9 đợt 1 (Xem chi tiết) 

    - Khóa 9 đợt 2 (10/2015-10/2017)

          + Kế hoạch đào tạo K9 đợt 2 (Xem chi tiết) 

    - Khóa 10 đợt 1 (5/2016-4/2018)

          + Kế hoạch đào tạo K10A1 (Xem chi tiết) 

          + Kế hoạch đào tạo K10B1 (Xem chi tiết) 

          + Kế hoạch đào tạo K10C1 (Xem chi tiết) 

    - Khóa 10 đợt 2 (10/2016-10/2018)

   -  Khóa 11 đợt 1 (4/2017-4/2019)

   2.2. Kế hoạch thực hiện luận văn 

  - Khóa 9 (2015 - 2017)

         + Kế hoạch thực hiện luận văn Khóa 9 đợt 1 (Xem chi tiết)

         + Kế hoạch thực hiện luận văn Khóa 9 đợt 2 (Xem chi tiết)

  - Khóa 10 (2016 - 2018)

        + Kế hoạch thực hiện luận văn Khóa 10 đợt 1 (Xem chi tiết)

      + Kế hoạch thực hiện luận văn Khóa 10 đợt 2 (Xem chi tiết)

III. Quy chế đào tạo Thạc sĩ

    1. Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ

 

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh