Đội ngũ nhân sự

TS. Mai Viết Thuận

Ngày đăng: 18/04/2017

Giảng viên, trợ lý sau đại học.

TS. Mai Viết Thuận

Bộ môn: Toán ứng dụng và Tin học

Hướng nghiên cứu: Tính chất định tính hệ phương trình vi phân có trễ; Nghiên cứu bao của tập đạt được cho lớp hệ động lực có trễ; Tính chất định tính của hệ phương trình vi phân cấp phân số; Bài toán quan sát, ước lượng trạng thái cho lớp hệ động lực có trễ.

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Di động: 01696661128

Email: thuanmv@ tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2003-2007, Trường ĐH Khoa học, ĐHTN

    - Thạc sĩ: 2007-2009, Viện Toán học Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

    - Tiến sĩ: 2010-2015, Viện Toán học Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chuyên ngành: Toán giải tích

Các lĩnh vực quan tâm: Tính chất định tính hệ phương trình vi phân có trễ; Nghiên cứu bao của tập đạt được cho lớp hệ động lực có trễ; Tính chất định tính của hệ phương trình vi phân cấp phân số; Bài toán quan sát, ước lượng trạng thái cho lớp hệ động lực có trễ.

Đào tạo

Đại học

5. Nguyễn Văn Hải, "Bài toán quan sát điều khiển thích nghi cho hệ có nhiễu phi tuyến có trễ" (Trường Đại học Khoa học, 5/2014)

4.  Nguyễn Thị Thanh Thảo, "Tính ổn định mũ của hệ điều khiển có trễ với nhiễu bị chặn" (Trường Đại học Khoa học, 5/2014)

3. Nguyễn Thị Linh, "Tính ổn định của hệ tuyến tính có trễ trên trạng thái và điều khiển" (Trường Đại học Khoa học, 5/2012)

2. Trịnh Thị Ngọc, "Tính ổn định mũ và ổn định hóa được dạng mũ của lớp hệ nơ ron thần kinh có trễ" (Trường   

           Đại học Khoa học, 5/2012)

1. Hoàng Thị Hà, "Bài toán điều khiển giá trị tối ưu cho hệ phi tuyến có trễ" (Trường Đại học Khoa học, 5/2012)

    

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

2. Hoàng Thị Hà, "Bài toán điều khiển giá trị tối ưu cho hệ phương trình vi phân trung tính, có trễ trên trạng thái và điều khiển"  (Trường Đại học Khoa học, 4/2011)

1. Trịnh Thị Ngọc, "Một số áp dụng của định lý Razumikhin cho tính ổn định mũ của hệ tuyến tính không ô tô nôm" (Trường Đại học Khoa học, 4/2011)

Danh sách đề tài

Cấp Đại học

2.  ĐH2013-TN06-06:Một số bài toán chọn lọc trong lý thuyết ổn định và lý thuyết điều khiển” (2015)

1. ĐH2011-07-06: "Tính ổn định một số lớp hệ phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển" (2012)

Danh sách công trình

14. M.V. Thuan, D.C. Huong (2017), "New results on stabilization of fractional-order nonlinear systems via an LMI approach"  Asian Journal of Control, Doi: 10.1002/asjc.1644 (SCIE, SJR: Q1)

13. M.V. Thuan, D.C. Huong  (2017), " New results on exponential stability and passivity analysis of delayed switched systems with nonlinear perturbations",  Circuits, Systems and Signal Processing, Doi: 10.1007/s00034-017-0565-y. 

12. M.V. Thuan, N.T.H. Thu (2017), “New results on reachable sets bounding for switched neural networks systems with discrete, distributed delays and bounded disturbances”, Neural Processing Letters, 46(1), 355-378

11. D.C. Huong, M.V. Thuan (2017), “State transformations of time-varying delay systems and their applications to state observer design”, Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S, 10, 413-444.

10. M.V. Thuan, H. Trinh, D.C. Huong (2017), “Reachable sets bounding for switched systems with time-varying delay and bounded disturbances”, International Journal of Systems Science, 48, 494-504. 

9. M.V. Thuan, H. Trinh, L.V. Hien (2016), “New inequality-based approach to passivity analysis of neural networks with interval time-varying delay”, Neurocomputing 194, 301-307.

8. M.V. Thuan, H.M. Tran, H. Trinh (2016), “Reachable sets bounding for generalized neural networks with interval time-varying delay and bounded disturbances”, Neural Computing and Applications, Doi: 10.1007/s00521-016-2580-5.

7. M.V. Thuan, L.V. Hien, V.N. Phat (2014), “Exponential stabilization of non-autonomous delayed neural networks via Riccati equations”, Applied Mathematics and Computation, 246, 533-545. 

6. M.V. Thuan, V.N. Phat, T. Fernando, H. Trinh (2014), “Exponential stabilization of time-varying delay systems with non-linear perturbations”, IMA Journal of Mathematical Control and Information, 31(4), 441-464.

5. M.V. Thuan, V.N. Phat (2012), “New Criteria for Stability and Stabilization of Neural Networks with Mixed Interval Time-Varying Delays”, Vietnam Journal of Mathematics, 40, 79-93. 

4.  M.V. Thuan, V.N. Phat, H. Trinh,“Observer-based controller design of time-delay systems with an interval time-varying delay”, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 22,  921-927.

3. M.V. Thuan, V.N. Phat (2012), “Optimal guaranteed cost control of linear systems with mixed interval time-varying delayed state and control”, Journal of Optimization Theory and Applications, 152, 394-412.

2. M.V. Thuan, V.N. Phat, H. Trinh (2012), “Dynamic output feedback guaranteed cost control for linear systems with interval time-varying delays in states and outputs”, Applied Mathematics and Computation, 218, 10697-10707.

1. M.V. Thuan, N.T.T. Huyen (2011), “Novel optimal guaranteed cost control of non-linear systems with mixed multiple time-varying delays”, IMA Journal of Mathematical Control and Information, 28(4), 475-486.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh