Đội ngũ nhân sự

TS. Dương Thị Việt An

Ngày đăng: 19/04/2017

Giảng viên

ThS. Dương Thị Việt An

Bộ môn: Toán ứng dụng

Hướng nghiên cứu: Giải tích đa trị, Giải tích biến phân, Bài toán điều khiển tối ưu

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: andtv@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2007-2011,  Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học, Đại học Thái Nguyên

    - Thạc sĩ: 2011-2013, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

    - NCS: 2014- nay, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Các lĩnh vực quan tâm: Giải tích đa trị, Giải tích biến phân, Bài toán điều khiển tối ưu

Đào tạo

Đại học

1. Đào Thị Hiều, “Đạo hàm theo hướng và dưới vi phân của hàm lồi”, KLTN, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2017.

Danh sách đề tài

Cấp Nhà nước

1. Mã số: 101.04-2014.37, “Giải tích biến phân và một số vấn đề trong Lý thuyết tối ưu”, 2/2015-2./2017 (thành viên).

Cấp Đại học

1. Mã số: ĐH2016-TN06-01, “Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm trong các bài toán tối ưu có tham số”, 2016-2017 (chủ nhiệm).

Danh sách công trình

[2] Duong Thi Viet An, Jen-Chih Yao: Further results on differential stability of convex optimization problems, Journal of Optimization Theory and Applications, Volume 170, 28–42,  2016.

[1] Duong Thi Viet An, Nguyen Dong Yen: Differential stability of convex optimization problems under inclusion constraints, Applicable Analysis, Volume 94, 108-128, 2015.

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh