Đội ngũ nhân sự

TS. Dương Thị Việt An

Ngày đăng: 19/04/2017

Giảng viên

TS. Dương Thị Việt An

Bộ môn: Toán ứng dụng và Tin học

Hướng nghiên cứu: Giải tích lồi, Giải tích đa trị, Giải tích biến phân, Bài toán tối ưu, Bài toán điều khiển tối ưu.

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: andtv@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2007-2011,  Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học, Đại học Thái Nguyên

    - Thạc sĩ: 2011-2013, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

    - NCS: 2014- 2018, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Các lĩnh vực quan tâm: Giải tích đa trị, Giải tích biến phân, Bài toán điều khiển tối ưu

Đào tạo

Đại học

1. Đào Thị Hiều, “Đạo hàm theo hướng và dưới vi phân của hàm lồi”, KLTN, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2017.

2. Đinh Kim Chi, “Điều kiện cần cực trị cho bài toán quy hoạch lồi”, KLTN, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2019.

Danh sách đề tài

Cấp Nhà nước

1. Mã số: 101.04-2014.37, “Giải tích biến phân và một số vấn đề trong Lý thuyết tối ưu”, 2/2015-2./2017 (thành viên).

2. Mã số 101.01-2018.308, “Some Selected Problems in Optimization Theory and Applications", 2019-2020 (thành viên nghiên cứu chủ chốt)

Cấp Đại học

1. Mã số: ĐH2016-TN06-01, “Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm trong các bài toán tối ưu có tham số”, 2016-2017 (chủ nhiệm).

2. Mã số: ĐH2019-TN06-04, “Tính ổn định vi phân của bài toán quy hoạch lồi có tham số”, 2019-2020 (chủ nhiệm).

Danh sách công trình

Theses

[1] Subdifferentials of Optimal Value Functions in Parametric Convex Optimization Problems (in English), PhD Thesis, Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam, 2018.

Papers

[1] D.T.V. An and N.D. Yen, Differential stability of convex optimization problems under inclusion constraints, Applicable Analysis, 94, 108-128, 2015. (SCIE)

[2] D.T.V. An and J.-C. Yao, Further results on differential stability of convex optimization problems, Journal of Optimization Theory and Applications, 170, 28-42, 2016. (SCI)

[3] D.T.V. An and N.T. Toan, Differential stability of convex discrete optimal control problems, Acta Mathematica Vietnamica, 43, 201-217, 2018. (Scopus)

[4] D.T.V. An and N.D. Yen, Subdifferential stability analysis for convex optimization problems via multiplier sets, Vietnam Journal of Mathematics, 46, 365-379, 2018. (Scopus)

[5] D.T.V. An and J.-C. Yao, Differential stability of convex optimization problems with empty solution sets, Journal of Optimization Theory and Applications, 181, 126-143, 2019. (SCI)

[6] D.T.V. An, J.-C. Yao, and N.D. Yen, Differential stability of a class of convex optimal control problems, Applied Mathematics and Optimization, 81, 1-22, 2020. (SCI)

[7] D.T.V. An, M.A. Köbis, and N.V. Tuyen, Differential stability of convex optimization problems under weaker conditions, Optimization, 69, 385-399, 2020 (SCIE)

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh