TIN TỨC

TS. Trần Xuân Quý

Ngày đăng: 19/04/2017

Trưởng bộ môn Tin học

TS. Trần Xuân Quý

Bộ môn: Tin học

Hướng nghiên cứu: Toán tử ngẫu nhiên

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: quytx@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2001 – 2005, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

    - Thạc sĩ: 2005 -2007, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

    - Tiến sĩ: 2009 -2015, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Các lĩnh vực quan tâm: Toán tử ngẫu nhiên

Đào tạo

Thạc sĩ

1. Hoàng Thế Anh (đang thực hiện …)

Đại học

7. Nguyễn Thị Thanh Thủy (đang thực hiện …)

6. Trịnh Thị Bảo Ngọc (2016)

5. Bùi Thị Tâm (2014)

4. Nguyễn Thị Kim Chung (2013)

3. Đào Thị Mỹ, Nguyễn Thị Hà (2012)

2. Nguyễn Thị Trang (2011)

1. Phạm Thị Quyên (2009)

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

1. Trịnh Thị Bảo Ngọc (2015)

Danh sách đề tài

Cấp Đại học

2.  ĐH2014-TN07-05:Một số kết quả của toán tử ngẫu nhiên và điểm bất động ngẫu nhiên (đang thực hiện … )

1. ĐH2011-07-05: “Một số vấn đề về lý thuyết phổ và lý thuyết nửa nhóm trong môi trường ngẫu nhiên” (2012).

Danh sách công trình

3. Đặng Hùng Thắng, Trần Xuân Quý (2017), “On the Spectral Theorem for Random Operators”, Southeast Asian Bull. Math.41(2), 271-286.

2. Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Thịnh và Trần Xuân Quý (2016), “Abstract Random Linear Operators On Probabilistic Unitary Spaces”, J. Korean Math. Soc., 53(2), 347-362.

1. Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Thịnh và Trần Xuân Quý (2014), Generalized Random Spectral Measures”, Theor. Probab., 27(2), 576-600.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh