TIN TỨC

ThS. Bùi Đức Việt

Ngày đăng: 19/04/2017

Phó Bộ môn Tin học

 

ThS. Bùi Đức Việt

Bộ môn: Tin học

Hướng nghiên cứu: Khai phá dữ liệu và các bài toán liên quan

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: hans@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2004-2009,  khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Thái Nguyên

    - Thạc sĩ: 2010-2012, Khoa Trường Đại học CNTT&TT, Đại học Thái Nguyên

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Các lĩnh vực quan tâm: Khai phá dữ liệu và các bài toán liên quan

Đào tạo

Đại học

1. Nguyễn Văn Tuân, ‘’Xây dựng chương trình quản lý thư viện Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc”, KLTN, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2012.

2. Nguyễn Thị Tùng Lâm, “Phân cụm dữ liệu cho nhận dạng ảnh”, KLTN, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2013.

3. Trần Đình Luận, “Ứng dụng mạng nơron Kohonen cho phân cụm dữ liệu”, KLTN, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2014.

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

1. Trần Đình Luận, “Tìm hiểu một số phương pháp phân cụm dữ liệu và ứng dụng”, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2012-2013.

Sách, giáo trình

Danh sách đề tài

Cấp cơ sở

[1] 2012, “Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy tính cho học phần Mạng máy tính”.

Danh sách công trình

[2] Bùi Thị Kiều Trang, Bùi Đức Việt (2016), So sánh tốc độ hội tụ của phương pháp lặp Krasnoelskij và phương pháp lặp Mann, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

[1] Trần Thị Yến, Bùi Đức Việt (2012), Phân cụm dữ liệu trừ và ứng dụng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

 

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh