TIN TỨC

ThS. Hoàng Thị Hà

Ngày đăng: 19/04/2017

Giảng viên

ThS. Hoàng Thị Hà

Bộ môn: Tin học    
Hướng nghiên cứu: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy.

 

 

Liên hệ
Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819
Email: hath@tnus.edu.vn
Lý lịch khoa học
Quá trình đào tạo
    - Đại học: 2008-2012,  Khoa Toán- Tin, Trường ĐH Khoa học, Đại học Thái Nguyên
    - Thạc sĩ: 20013-2015, Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ và Bưu chính Viễn thông Hà Nội.
 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Các lĩnh vực quan tâm: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Học máy.
Đào tạo
Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học
Sách, giáo trình
Danh sách đề tài
Cấp Bộ
Cấp Đại học
Danh sách công trình
[1] Mai Viết Thuận, Hoàng Thị Hà, Optiomal guaranteed cost control of neutral systems with interval time- varying delayed state and control, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, vol 83.7, (2001).

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh