Đội ngũ nhân sự

ThS. Bế Quang Huấn

Ngày đăng: 19/04/2017

Tổ trưởng Tổ thực hành

ThS. Bế Quang Huấn

Bộ môn: Tin học

Hướng nghiên cứu:

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: huantnvn@gmail.com

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2002-2007, Khoa công nghệ thông tin ĐH Thái Nguyên

    - Thạc sĩ: 2009-2011, ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Các lĩnh vực quan tâm: Khai phá dữ liệu

Nhiệm vụ

      Hướng dẫn thực hành, quản lý phòng thực hành máy tính

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh