Đội ngũ nhân sự

ThS. Trịnh Thị Lình

Ngày đăng: 19/04/2017

Giáo viên thực hành

ThS. Trịnh Thị Lình

Bộ môn Tin học

Hướng nghiên cứu:

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: linhtt@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2000-2005, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội

    - Thạc sĩ: 2009-2011, ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Các lĩnh vực quan tâm:

Nhiệm vụ

      - Hướng dẫn thự hành và làm công tác giáo viên chủ nhiệm.

Sáng kiến cải tiến

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh