Đội ngũ nhân sự

ThS. Hoàng Hoài Nam

Ngày đăng: 19/04/2017

Giảng viên

ThS. Hoàng Hoài Nam

Bộ môn: Tin học

Hướng nghiên cứu: Khai phá quan điểm (Opinion Mining)

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: namhh@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2008 - 2012, Trường ĐH Khoa học, Đại học Thái Nguyên

    - Thạc sĩ: 2013 - 2015, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Các lĩnh vực quan tâm: Bài toán phân tích quan điểm, Phân loại văn bản

Đào tạo

Đại học

1. Trần Thị Thanh Phượng, “Ứng dụng kỹ thuật Naïve Bayes vào bài toán phân lớp quan điểm” (Trường Đại học Khoa học, đang thực hiện)

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh