TIN TỨC

ThS. Đào Thị Thúy Quỳnh

Ngày đăng: 19/04/2017

Giảng viên

ThS. Đào Thị Thúy Quỳnh

Bộ môn: Tin học

Hướng nghiên cứu: Khai phá dữ liệu, Tra cứu ảnh dựa vào nội dung

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: quynhdtt@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2008-2012, Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên.

    - Thạc sĩ: 2012-2015, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Thái Nguyên.

Danh sách công trình

1. Quynh Dao Thi Thuy, Quynh Nguyen Huu, Canh Phuong Van, Tao Ngo Quoc (2017), “An efficient semantic–Related image retrieval method”, Expert Systems With Applications, 72, 30-41.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh