Đội ngũ nhân sự

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ngày đăng: 19/04/2017

Kỹ thuật viên

KS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bộ môn: Tin học

Hướng nghiên cứu:

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: thuyntt.tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2006-2011…, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên

Chuyên ngành: khoa học máy tính

Các lĩnh vực quan tâm:

Nhiệm vụ

- Trực phòng thực hành

- Theo dõi tình trạng máy móc và cơ sở vật chất phòng máy tính. Hướng dẫn, hỗ trợ GV, SV vận hành, sử dụng thiết bị;

- Tiếp nhận ý kiến, thực hiện yêu cầu và đảm bảo nội dung máy tính của giảng viên dạy thực hành.Ghi chép đầy đủ nhật ký thực hành trong mỗi ca thực hành;

Sáng kiến cải tiến

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh