Đội ngũ nhân sự

ThS. Nguyễn Văn Toàn

Ngày đăng: 19/04/2017

Kỹ thuật viên, Chủ tịch Hội sinh viên

KS. Nguyễn Văn Toàn

Bộ môn: Tin học

Hướng nghiên cứu: Tra cứu ảnh dựa vào nội dung

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: toannv.tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2008 - 2013…, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông

Chuyên ngành: khoa học máy tính

Các lĩnh vực quan tâm:

Nhiệm vụ

- Trực kỹ thuật phòng thực hành

- Theo dõi tình trạng máy móc và cơ sở vật chất phòng máy tính. Hướng dẫn, hỗ trợ GV, SV vận hành, sử dụng thiết bị;

- Tiếp nhận ý kiến, thực hiện yêu cầu và đảm bảo nội dung máy tính của giảng viên dạy thực hành.Ghi chép đầy đủ nhật ký thực hành trong mỗi ca thực hành;

Sáng kiến cải tiến

Ứng dụng phần mềm  “NETOP SCHOOL” giúp giáo viên và sinh viên thực hành nâng cao hiệu quả dạy và học.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh