Đội ngũ nhân sự

TS. Trần Đức Dũng

Ngày đăng: 19/04/2017

Giảng viên

TS. Trần Đức Dũng

Bộ môn: Đại số và Hình học

Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: dungtd@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2006-2010,  Khoa Toán – Tin , Trường ĐH Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

    - Thạc sĩ: 2010-2012, Viện Toán học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

    - NCS: 2014-nay, Khoa Toán – Tin, Trường ĐH Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Các lĩnh vực quan tâm:  Cấu trúc vành và môđun; Đối đồng điều địa phương ; Chỉ số khả quy.

Danh sách đề tài

Cấp Bộ

Cấp Đại học

1. ĐH2015-TN06-02, “Chỉ số khả tổng của môđun Artin trên vành giao hoán.”, 2015-2016.

Cấp cơ sở

Danh sách công trình

[2] Le Thanh Nhan, Tran Duc Dung, Tran Do Minh Chau,   A measure of a the non- sequentially Cohen – Macaulayness of finitely generated modules, Journal of Algebra 468 (2016), 275-295.

[1] Tran Duc Dung , On the invariant of the index of reducibility for parameter ideals of Cohen – Macaulay modules, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, 147(02), 199-202, 2015.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh