Đội ngũ nhân sự

TS. Nguyễn Thu Hằng

Ngày đăng: 19/04/2017

Giảng viên

TS. Nguyễn Thu Hằng

Bộ môn: Đại số và Hình học

Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: hang.nt@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2000-2004,  Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

    - Thạc sĩ: 2005-2008, Khoa Toán-Cơ-Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học QGHN

    - NCS: 2014-nay, Viện Toán học – Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Các lĩnh vực quan tâm: Tính ốn định của một số bất biến Đại số; một số bài toán tổ hợp

Đào tạo

Đại học

4. Hoàng Thị Hương, “Về số Betti của iđêan Stanley-Reisner”, KLTN, hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2017

3. Nguyễn Thị Huệ, “Về iđêan và vành Stanley-Reisner ”, KLTN, hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2014

2. Nguyễn Thị Hằng, “Về Đại số Lie”, KLTN, hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2013

1. Bùi Thị Thủy, “Về môđun nội xạ, môđun xạ ảnh”, KLTN, hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2010

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

4. Hoàng Thị Tuyến, “Về iđêan cạnh và iđêan phủ của đồ thị và siêu đồ thị”, hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2017.

3. Lương Thị Thương, “Về các nhóm ma trận”, hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2013.

2. Lê Thị Mến, “Về Đại số Hopf” , hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2012.

1. Bùi Thị Thủy , “Về đại số các ma trận”, hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2009.

Sách, giáo trình

Danh sách đề tài

Cấp Bộ

Cấp Đại học

1. ĐH2016-TN06-02, “Về tính ổn định của một số bất biến của lũy thừa các iđêan không chứa bình phương”, 2016-2017.

Cấp cơ sở

1. TN2009-07-13B, Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Đại số đại cương 2 theo hướng tích cực hóa nhận thức người học.

Danh sách công trình

[1] Nguyen Thu Hang , Tran Nam Trung,  The behavior of depth functions of cover ideals of unimodular hypergraghs, Arkiv for Matematik, to appear.

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh