Đội ngũ nhân sự

ThS. Phạm Hồng Nam

Ngày đăng: 19/04/2017

Giảng viên

 ThS. Phạm Hồng Nam

Bộ môn: Đại số và Hình học

Hướng nghiên cứu:  Cấu trúc vành và môđun, ối đồng điều địa phương

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: namphtnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2003 - 2007,  Khoa Khoa học tự nhiên và xã hội, Đại học Thái Nguyên

    - Thạc sĩ: 2007 - 2009,  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái nguyên

    - Tiến sĩ: 2013 - 2017,  NCS tại Viện Toán học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Các lĩnh vực quan tâm:  Hệ số Hilbert của môđun hữu hạn sinh trên vành địa phương, Chỉ số khả quy.

Đào tạo

Đại học

4. Trịnh Sao Linh, “Một số tính chất của hệ tham số là dd-dãy” (Trường Đại học Khoa học, tháng 05/2014)

3.  Nguyễn Thị La “Về vành phân bậc-Môđun phân bậc và đầy đủ I-adic” (Trường Đại học Khoa học, tháng 05/2013)

2. Nguyễn Thúy Màu, “ Một số tính chất của hệ tham số và Iđêan tham số trên vành Noether địa phương” (Trường Đại học Khoa học, tháng 05/2012)

1. Nguyễn Thị Lan Anh,  “Môđun giả Cohen-Macaulay và giả Cohen-Macaulay suy rộng” (Trường Đại học Khoa học, tháng 05/2011) 

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

5. Nguyễn Thị Hoa,  “Bổ đề con rắn và ứng dụng” (Trường Đại học Khoa học, tháng 05/2013)

4. Trịnh Sao Linh,  “Tính hữu hạn của tập Iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương không hữu hạn sinh trên vành giao hoán” (Trường Đại học Khoa học, tháng 05/2013)

3. Trần Ngọc Yến,  “Về lý thuyết bội trên vành Noether địa phương” (Trường Đại học Khoa học, tháng 05/2012)

2. Nguyễn Thị Hà,  “Về chiều Noether của môđun Artin” (Trường Đại học Khoa học, tháng 05/2011)

1. Nguyễn Thị Nhung,  “Kiểu đa thức của môđun hữu hạn sinh trên vành Noether địa phương” (Trường Đại học Khoa học, tháng 05/2011)

Danh sách đề tài

Cấp Đại học

      1. Mã số: ĐH 2012 – TN 07-09Một số vấn đề chọn lọc về Iđêan nguyên tố trong các vành giao hoán” (2015)

Danh sách công trình

3. D. T. Cuong,  P. H. Nam and P. H. Quy (2016), Saturated Hilbert polynomial of ideals in local rings, arXiv preprint arXiv:1612.07606

2. D. T. Cuong and P. H. Nam  (2015),  Hilbert coefficients and partial Euler-Poincare' characteristics of Koszul complexs of d-sequences, J. Algebra441, 125-158

1. Nong Quoc Chinh and Pham Hong Nam (2008),  New characterizations of principal ideal domains, East-West Journal of Mathematics, 10(2), 163-166

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh