Nghiên cứu khoa học

HOẠT ĐỘNG THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC CỦA CÁC GIẢNG VIÊN TRẺ KHOA TOÁN – TIN

Ngày đăng: 26/09/2017

Bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, việc tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học và các hoạt động trao đổi chuyên môn học thuật khác vừa là yêu cầu, và cũng là nhu cầu trong hoạt động nghề nghiệp của một giảng viên.

     Giảng viên trẻ được coi là đội ngũ kế cận, tương lai của một trường đại học. Giảng viên trẻ làm việc ở trường đại học phải đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cao hơn so với các nhà giáo ở bậc học khác không chỉ do môi trường, hay đối tượng dạy học mà còn do chính yêu cầu tự thân người giảng viên - có khả năng độc lập nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Hơn thế nữa, nền giáo dục đại học nước ta đang đứng trước yêu cầu đổi mới một cách toàn diện, để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và thông thạo ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Nền giáo dục ấy không chỉ cung cấp kiến thức khoa học và kỹ năng nghề nghiệp, mà còn rèn luyện khả năng hợp tác và cạnh tranh quốc tế. Điều này đòi hỏi trường đại học phải có một nguồn nhân lực giảng viên có năng lực toàn diện trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động trao đổi học thuật, và đặc biệt năng lực hội nhập vào nền giáo dục đại học thế giới. Đặc biệt, đối với lực lượng giảng viên kế thừa – đội ngũ giảng viên trẻ, để đáp ứng những đòi hỏi của thời đại, không con đường nào khác là họ phải tích cực và chủ động trong việc tham gia các dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế, các hội nghị khoa học quốc tế để nâng cao chuyên môn, năng lực nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, học thuật để bắt kịp với trình độ khoa học, công nghệ của thế giới và khu vực.

     Với đội ngũ cán bộ trẻ chiếm đa số, nhưng Khoa Toán - Tin trong những năm gần đây là một điểm sáng trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Khoa học nói riêng, Đại học Thái Nguyên nói chung, với nhiều giải thưởng khoa học và nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Các cán bộ giảng viên của Khoa được Ban giám hiệu nhà trường và Ban chủ nhiệm Khoa tạo điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các cán bộ trẻ đang làm nghiên cứu sinh. Việc tham gia và báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành trong nước cũng như quốc tế không những giúp giảng viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ ý tưởng nghiên cứu mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của Trường.
     Sau đây là một số hình ảnh của các giảng viên trẻ của Khoa Toán – Tin tham gia báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo trong nước cũng như quốc tế.

ThS.NCS. Nguyễn Thu Hằng - Giảng viên Bộ môn Đại số và Hình học báo cáo tại Hội thảo quốc tế
“International workshop and school on commutative algebra”, Tp Hồ Chí Minh (8/2017)

ThS.NCS. Nguyễn Song Hà - Giảng viên Bộ môn Toán ứng dụng báo cáo tại Hội thảo
Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15”, Ba Vì, Hà Nội (3/2017)

ThS.NCS. Dương Thị Việt An - Giảng viên Bộ môn Toán ứng dụng báo cáo tại Hội thảo Quốc tế
“New trends in optimization and variational analysis for applications”, Quy Nhơn (12/ 2016)

ThS.NSC. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Giảng viên Bộ môn Toán ứng dụng tham gia Hội Thảo
“6 th International Conference on High Performance Scientific Computing”, Hà Nội (3/2015)

ThS.NSC. Đào Thị Thúy Quỳnh – Giảng viên Bộ môn Tin học tham gia báo cáo tại Hội nghị khoa học Quốc gia lần
thứ 10 “Nghiên cứu khoa học cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin”, Đà Nẵng (8/2017)

ThS.NCS. Dương Thị Việt An – Bộ môn Toán ứng dụng

 

 

 

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh