TIN TỨC

KHOA TOÁN – TIN 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày đăng: 24/10/2017

Khoa Toán - Tin thuộc trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 02 tháng 04 năm 2009 theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái nguyên trên cơ sở Bộ môn Toán thuộc khoa Khoa học Tự nhiên (được thành lập từ tháng 10 năm 2002).

     Khoa đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nhân lực có trình độ Đại học, sau Đại học và nghiên cứu khoa học.

     Bộ môn Toán trực thuộc khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập theo quyết định số 396/QĐ-TCCB của Đại học Thái Nguyên ngày 03/09/2002 và thầy Nguyễn Văn Quảng giữ chức vụ Trưởng bộ môn. Trong thời điểm này, tuy lực lượng cán bộ của còn mỏng nhưng Bộ môn Toán đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó là giảng dạy toàn bộ khối kiến thức Toán học cho các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên bao gồm trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, trường Đại học Nông lâm, trường Đại học Y và Khoa Công nghệ Thông tin.

     Năm 2003, khoa Khoa học Tự nhiên bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên cho các ngành đào tạo Cử nhân Toán học, Cử nhân Vật lý, Cử nhân Hóa học và Cử nhân Sinh học. Do đó, Bộ môn nhận thêm một nhiệm vụ quan trọng đó là trực tiếp giảng dạy, đào tạo cho các sinh viên ngành Cử nhân Toán học, cũng như giảng dạy các học phần toán học đại cương cho các ngành học khác của Khoa. Cũng trong thời điểm này, thấy rõ được sự cần thiết và tầm quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, Khoa đã có chủ trương phát triển sâu rộng cả về số lượng và chất lượng. Đó cũng là chiến lược lâu dài của Ban lãnh đạo trong việc phát triển ổn định, bền vững và hướng tới Khoa sẽ trở thành một trường đại học theo định hướng nghiên cứu đa lĩnh vực. Đây cũng là một phần lý do mà tất cả các cán bộ trong Bộ môn Toán đều được tạo điều kiện học tập và nâng cao trình độ sau đại học các cơ sở đào tạo uy tín là trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc là Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (lúc bấy giờ là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và các quốc gia có thế mạnh về các lĩnh vực khoa học tự nhiên như Cộng hòa Đức, Cộng hòa Pháp, Ba Lan ...

     Năm 2006, xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội và cũng là xu thế phát triển chung của toán học, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ môn bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng) và Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Toán – Tin theo quyết định số 609/QĐ-TCCB ngày 27/09/2006. Cũng trong năm 2006, Bộ môn có sự biến động lớn về mặt nhân sự. Đó là các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên tái thành lập các khoa Khoa học Cơ bản, do đó nhiều cán bộ của Bộ môn được chuyển về công tác ở các trường thành viên khác của Đại học Thái Nguyên (07 cán bộ chuyển công tác).

     Năm 2007, xác định việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao là một nhiệm vụ quan trọng và là chiến lược phát triển lâu dài của Khoa (khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội), Bộ môn nhận nhiệm vụ đào tạo 02 chuyên ngành thạc sĩ Toán học, đó là chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp và Toán ứng dụng.

     Năm 2009, sau khi khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội có quyết định trở thành trường Đại học Khoa học, thì Bộ môn Toán – Tin được đổi tên thành Khoa Toán – Tin theo quyết định số 377/QĐ-ĐHTN ngày 03/04/2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Lần lượt vào các năm 2013 và 2016, Khoa bắt đầu đào tạo trình độ tiến sĩ Toán học chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số và Toán ứng dụng. Đó cũng là những mốc năm tháng quan trọng đánh dấu thành công bước đầu trong công tác xây dựng phát triển lâu dài, ổn định và thực hiện đúng đắn các chủ trương, đường lối mà Ban lãnh đạo qua các thời kì đã đề ra.

     Sau 15 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, khoa Toán – Tin đã lớn mạnh cả về đội ngũ, các loại hình đào tạo (đại học và sau đại học) cũng như quy mô tuyển sinh các hệ.

1. Sứ mệnh

     Khoa Toán - Tin là một bộ phận của trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên thông qua hoạt động giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực Toán học và Toán Tin ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển bền vững xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực miền núi phía Bắc và cả nước.

2. Tầm nhìn

     Khoa Toán - Tin thuộc trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên sẽ trở thành một khoa đào tạo và nghiên cứu đa lĩnh vực, chất lượng cao cả về lý thuyết và ứng dụng, có vị thế trong hệ thống các viện nghiên cứu Toán học, viện nghiên cứu Tin học, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế.

3. Các chương trình đào tạo đang triển khai

      Khoa cộng tác với đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành uy tín, chất lượng là các giáo sư, tiến sĩ đang công tác tại Đại học Thái Nguyên, Đại học quốc gia Hà nội và một số cơ quan nghiên cứu khoa học khác như Viện Toán học, Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam... tham gia công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học và các giáo sư nước ngoài thuộc các lĩnh vực Toán học và Toán - Tin ứng dụng có uy tín tham gia công tác đào tạo, thuyết giảng và tổ chức các chương trình hội thảo khoa học.

     Hiện nay, Khoa đang thực hiện 2 chương trình đào tạo Cử nhân: Toán học và Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng); 2 chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành: Toán ứng dụng và Phương pháp toán sơ cấp; 2 chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số và Toán ứng dụng.

3.1. Đào tạo trình độ Đại học

Ngành Toán học: 

     Thời gian đào tạo 4 năm; Hệ chính quy; Bằng tốt nghiệp “Cử nhân Khoa học ngành Toán học”; Đào tạo những cán bộ có trình độ đại học, có kiến thức cơ bản, chuyên ngành về Toán học, sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình cơ bản, một số thuật toán và phần mềm toán học.

     Cử nhân ngành Toán học có thể nghiên cứu về lĩnh vực toán học tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học; Làm việc tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong những lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, bưu chính, viễn thông, chứng khoán, thống kê…Giảng dạy toán học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông.

Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng): 

     Thời gian đào tạo 4 năm; Hệ chính quy; Bằng tốt nghiệp “Cử nhân Khoa học ngành Toán ứng dụng” chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng; trang bị những kiến thức cơ bản, chuyên ngành về Toán ứng dụng, Tin học, để tạo cho sinh viên khả năng ứng dụng Toán học và Tin học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

     Cử nhân chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng có thể làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; Các công ty tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp; Vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

3.2. Đào tạo trình độ thạc sĩ

     Chuyên ngành Toán ứng dụng: Thời gian đào tạo 2 năm; Bằng tốt nghiệp “Thạc sĩ Toán học”; Trang bị các kiến thức nâng cao và được cập nhật về chuyên ngành Toán ứng dụng.

     Chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp: Thời gian đào tạo 2 năm; Bằng tốt nghiệp “Thạc sĩ Toán học”; Trang bị các kiến thức nâng cao về chuyên ngành, mang tính cập nhật, hiện đại, trang bị kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về toán phổ thông.

3.3. Đào tạo trình độ tiến sĩ

     Chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số: Thời gian đào tạo từ 3 - 4 năm; Bằng tốt nghiệp "Tiến sĩ toán học" chuyên ngành "Đại số và Lý thuyết số"; Trang bị hệ thống tri thức khoa học chuyên sâu về chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số; Có đủ kiến thức để nghiên cứu, ứng dụng các kết quả của Đại số và Lý thuyết số, có kiến thức vững chắc để giảng dạy về Đại số và Lý thuyết số; Có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và hướng dẫn nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

     Chuyên ngành Toán ứng dụng: Thời gian đào tạo từ 3 - 4 năm; Bằng tốt nghiệp "Tiến sĩ toán học" chuyên ngành "Toán ứng dụng"; Trang bị hệ thống tri thức khoa học chuyên sâu về chuyên ngành Toán ứng dụng; Phát triển các khả năng mô hình hóa những bài toán thực tiễn trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội thành những vấn đề toán học và ứng dụng những kiến thức toán học để giải chúng cũng như khả năng nghiên cứu, giảng dạy Toán ứng dụng.

4. Một số thành tựu

4.1. Xây dựng và phát triển đội ngũ

     Hiện nay, Khoa Toán - Tin có 28 cán bộ, giảng viên cơ hữu và 9 giảng viên kiêm nhiệm với cơ cấu tổ chức gồm 1 trưởng khoa và 2 phó trưởng khoa.

     Khoa có 4 bộ môn là Đại số và Hình học, Giải tích, Toán ứng dụng, Tin học và 1 tổ thực hành thuộc bộ môn Tin học.

     Khoa có đội ngũ cán bộ giảng dạy có uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết, nghiệp vụ chuyên môn tốt, đáp ứng tốt yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Khoa hiện có 1 giáo sư, 3 phó giáo sư, 14 tiến sĩ.

4.2. Đào tạo

     Đào tạo trình độ đại học: Từ năm 2003 đến nay, Khoa đã đào tạo 700 sinh viên hệ đại học chính quy, 300 sinh viên hệ liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học và 230 sinh viên hệ Vừa làm vừa học cho cả hai ngành Cử nhân Toán học và Cử nhân Toán ứng dụng.

     Đào tạo trình độ sau đại học: Từ năm 2007 đến nay, Khoa đã đào tạo 760 học viên cao học Toán học các chuyên ngành Toán ứng dụng và Phương pháp toán sơ cấp. Hiện nay, Khoa đang đào tạo 04 NCS chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số và 01 NCS chuyên ngành Toán ứng dụng.

4.3. Nghiên cứu khoa học

     Đã công bố 156 bài báo khoa học, trong đó có 80 bài báo thuộc danh mục ISI, 9 bài báo thuộc danh mục Scopus, 35 bài báo quốc tế và 32 bài báo trong nước; Xuất bản 16 giáo trình và sách chuyên khảo; Chủ trì và triển khai 3 đề tài cấp Nhà nước, 15 đề tài cấp Bộ, 21 đề tài cấp Đại học và 12 đề tài cấp cơ sở.

4.4. Quan hệ quốc tế

     Hàng năm, Khoa đều có cán bộ tham gia tập huấn, đào tạo, hợp tác, trao đổi khoa học với các trường và trung tâm nghiên cứu có uy tín trên thế giới như: Trường Đại học Deakin (Australia), Viện Toán học, Đại học Tổng hợp Augsburg (CHLB Đức), Trường Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn (Đài Loan), Trường Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Paris Diderot (CH Pháp) …

4.5. Khen thưởng

     Trên chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh nhiệm vụ chính trị, Khoa luôn chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Nhà trường và Đại học Thái Nguyên phát động. Để ghi nhận những đóng góp đó, Khoa Toán – Tin đã vinh dự được nhận: Cờ thi đua cấp Bộ (năm 2016), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2010 và 2015), Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam (năm học 2016 - 2017), nhiều năm liền đạt Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc".

     Nhiều cán bộ giảng viên trong Khoa đã đạt được những giải thưởng cao quý như: Giải thưởng Kovalevskaia (GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn – năm 2011), Giải thưởng "Khoa học Viện toán học" (GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn – năm 2007), Giải Nhì "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" (TS. Trương Minh Tuyên – năm 2012, TS. Mai Viết Thuận – năm 2014), Giải thưởng "Biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam" (PGS. TS. Nông Quốc Chinh – năm 2011), 13 cán bộ được thưởng công trình toán học trong chương trình “Trọng điểm quốc gia về phát triển toán học giai đoạn 2010-2020. Bên cạnh đó, PGS.TS. Trịnh Thanh Hải đạt danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" năm 2014, PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy đạt danh hiệu "Nhà giáo tiêu biểu" cấp Ngành Giáo dục Việt Nam năm giai đoạn 2008-2013.

     15 năm xây dựng và phát triển, Khoa Toán –Tin không ngừng lớn mạnh và phần nào khẳng định vai trò, vị thế của Khoa trong mái trường Đại học Khoa học. Những thành tích đã đạt được của Khoa trong 15 năm qua là thành quả của sự lao động và cống hiến nhiệt tình, của sức mạnh đoàn kết mà tập thể cán bộ, giảng viên trong Khoa dầy công vun đắp. Những thành tích này đã, đang và sẽ là điểm tựa để Khoa Toán – Tin vững bước trong tương lai.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh