Tin Seminar

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG

Ngày đăng: 19/08/2018

- Thời gian: 14h30-16h30, ngày 20/8/2018

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Toán Tin, Trường Đại học Khoa học.

- Người báo cáo: TS. Nguyễn Thanh Sơn, Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học.

- Tên báo cáo: Giới thiệu tối ưu trên đa tạp

- Tóm tắt:

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh