Tin Seminar

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG

Ngày đăng: 28/11/2018

- Thời gian: 14h30, thứ Hai, ngày 03/12/2018.

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Toán - Tin, Phòng 214, Tòa nhà Hiệu Bộ Trường Đại học Khoa học.

- Người báo cáo:  TS. Trương Minh Tuyên, Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

- Tên báo cáo:  A cyclic iterative method for solving a class of variational inequalities in Hilbert spaces

- Tóm tắt: The purpose of this talk is to introduce a new iterative method for solving a variational inequality over the set of common fixed points of a finite family of sequences of nearly nonexpansive mappings in a real Hilbert space. And, using this result, we give some applications to the problem of finding a common fixed point of nonexpansive mappings or nonexpansive semigroups, and the problem of finding a common null point of monotone operators.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh