Thông báo

HỘI NGHỊ TOÁN HỌC VIỆT - MỸ 2019: THÔNG BÁO SỐ 1

Ngày đăng: 01/04/2019

Hội nghị Toán học Việt - Mỹ được phối hợp tổ chức lần đầu tiên giữa Hội Toán học Việt Nam và Hội Toán học Mỹ, với mục đích tạo cơ hội tốt cho các nhà toán học hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới tới trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về những kết quả nghiên cứu hoặc các hướng đi mới trong các chuyên ngành khác nhau của Toán học. Hoạt động chính của Hội nghị bao gồm các báo cáo mời toàn thể và các báo cáo mời tại các tiểu ban. Ngoài ra, Hội nghị còn tổ chức phiên báo cáo poster ngắn, dành cho các nhà khoa học trẻ và buổi trao đổi “Diễn đàn Toán trong Công nghiệp”.

Thời gian Hội nghị: từ ngày 10 - 13/6/2019

Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), TP. Quy Nhơn (Bình Định)

Website Hội nghị: vnus2019.viasm.edu.vn

Toàn văn Thông báo xem tại đây.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh