Tin tức

Hội thảo Khoa học thường niên Khoa Toán-Tin: Một số vấn đề trong Toán học đương đại

Ngày đăng: 04/11/2020

Thời gian: 08h00-17h00 Thứ 3, ngày 10/11/2020. Địa điểm: Phòng Hội thảo 412, Khu Hiệu bộ Trường Đại học Khoa học.

 

 Hội thảo: Một số vấn đề trong Toán học đương đại

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian: 08:00 đến 17:00: 10/11/2020

Địa điểm: Phòng Hội thảo 412, Khu Hiệu bộ Trường Đại học Khoa học.

Ban Tổ chức: TS. Trương Minh Tuyên, ThS. Nguyễn Thanh Mai, TS. Trần Xuân Quý (thư ký)

Ban Chương trình:  TS. Mai Viết Thuận, TS. Nguyễn Thu Hằng, TS. Phạm Hồng Nam

Đơn vị tổ chức: Khoa Toán-Tin

Liên hệ:

           - Phạm Hồng Nam (Email: namph@tnus.edu.vn) hoặc

           - Mai Viết Thuận (Email: thuanmv@tnus.edu.vn).

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh