Tin Seminar

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Ngày đăng: 06/10/2021

Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân phân thứ và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (Buổi 3)

- Thời gian: 14h30 Thứ Năm, ngày 07/10/2021.

- Địa điểm: ONLINE_GOOGLE MEET

- Người báo cáo: NCS. Dương Thị Hồng

- Tên báo cáo: Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân phân thứ và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (Buổi 3)

- Tóm tắt báo cáo: Trình bày các kết quả nghiên cứu bài toán ổn định theo nghĩa Lyapunov và ổn định trong thời gian hữu hạn cho một số lớp hệ phương trình vi phân phân thứ như hệ phân thứ không chắc chắn tổ hợp lồi có trễ, hệ nơ ron phân thứ không chắc chắn và các bài toán điều khiển liên quan. Trên cơ sở các tiêu chuẩn ổn định, chúng tôi nghiên cứu một số bài toán định tính quan trọng như bài toán nghiên cứu tính thụ động, bài toán nghiên cứu tính tiêu hao của hệ động lực.

Trân trọng kính mời các bạn học viên và Quý thầy cô quan tâm tham dự!

Đăng ký tham dự gửi qua email quytx@tnus.edu.vn

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh