Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên, tưng...

Sáng ngày 24/10, Trường Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên đã...

hinh anh

Cán bộ giảng viên khoa Toán - Tin tham gia chuỗi...

Nền giáo dục đại học nước ta đang đứng trước yêu cầu đổi mới...

hinh anh

KHOA TOÁN – TIN 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Toán - Tin thuộc trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên...

hinh anh

ĐÔI ĐIỀU VỀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ “COMMUTATIVE...

Trong các ngày từ 11 đến 15, tháng 9 năm 2017, đã diễn ra Hội nghị...

hinh anh

CÁN BỘ, SINH VIÊN KHOA TOÁN - TIN NHẬN GIẢI...

Với mục tiêu thúc đẩy, xây dựng một nền toán học Việt Nam hiện...

hinh anh

HỘI NGHỊ HPSC 2018

Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 7 (thuộc series “International...

hinh anh

KHÓA HỌC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU TẠI...

Trong thời gian từ 15 đến 17 tháng 5 năm 2017, các giảng viên Bộ môn Tin...

hinh anh

Giảng viên bộ môn Toán ứng dụng, Khoa Toán-Tin,...

Hội thảo Tối ưu và Tính Toán khoa học lần thứ 15 diễn ra từ ngày 20...

hinh anh

Sinh viên khoa Toán – Tin, trường Đại học Khoa...

Kể từ năm 2003, Hội thảo “Tối ưu và Tính toán khoa học” đến nay...

hinh anh

Giảng viên Bộ môn Toán ứng dụng, Khoa Toán –...

Mối quan hệ hợp tác về Toán học giữa Việt Nam và Hàn Quốc được...

hinh anh

MYTS2017 - Kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học...

Nhằm phát hiện và cổ vũ các năng khiếu toán học trong lứa tuổi học...

hinh anh

TRƯỜNG XUÂN QUỐC TẾ VỀ ĐẠI SỐ GIAO HOÁN

Nhằm mở rộng giao lưu, tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi...

hinh anh

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh