Mẫu văn bản nhận xét hướng dẫn, phản biện khóa luận tốt nghiệp
[ 14/05/2012 14:00 PM | Lượt xem: 7229 ]
Link download:
Mẫu nhận xét:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

KHOA TOÁN – TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Của giáo viên hướng dẫn)

- Tên đề tài:

- Sinh viên thực hiện:

Lớp:

- Chuyên ngành:

- Người hướng dẫn:

Cơ quan công tác:

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Tinh thần, thái độ của sinh viên trong suốt quá trình làm khóa luận

2. Khả năng đọc và khai thác tài liệu tham khảo

3. Kỹ năng viết và trình bày báo cáo

4. Kết quả đạt được

5. Đánh giá chung và kết luận

Thái Nguyên, Ngày tháng năm 2012

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

(Với giáo viên ngoài trường)

Người hướng dẫnMẫu phản biện: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

KHOA TOÁN – TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Của ủy viên nhận xét)

- Tên đề tài:

- Sinh viên thực hiện:

Lớp:

- Chuyên ngành:

- Người nhận xét:

Cơ quan công tác:

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

2. Phương pháp nghiên cứu và cơ sở tài liệu thực tiễn

3. Bố cục và hình thức trình bày

4. Kết quả đạt được

5. Các vấn đề cần làm rõ hay bổ sung, chỉnh sửa (nếu có)

6. Ý kiến khác

7. Kết luận chung

Thái Nguyên, Ngày tháng năm 2012

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

(Với giáo viên ngoài trường)

Người nhận xét


Các câu hỏi

Câu 1:

Câu 2:

…….< Khoa Toán - Tin >

Khoa Toán Tin

(0280).3746.988
Kỷ yếu 10 năm Trường ĐH Khoa học Kỷ yếu 10 năm
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 353716
Trong ngày: 923
Đang online: 1