Đội ngũ nhân sự

TS. Ngô Thị Ngoan

Ngày đăng: 19/04/2017

Trưởng bộ môn Đại số và Giải tích

ThS. Ngô Thị Ngoan

Bộ môn: Đại số và Giải tích

Hướng nghiên cứu: Số học của nhóm đại số

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3609819

Email: ngoannt@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 1998-2002, Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên

    - Thạc sĩ: 2003-2005, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

    - Tiến sĩ: 12/2010-12/2015, Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Các lĩnh vực quan tâm: Nguyên lý Hasse cho các dạng, cho nhóm đại số, cho không gian thuần nhất

Đào tạo

Đại học

2. Trần Đức Dũng, “Mở rộng vành nguyên” (Trường Đại học Khoa học, 5/2010)

1. Nguyễn Thị Khuyên, “Một số mở rộng Galoa” (Trường Đại học Khoa học, 5/2009)

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

1. Hoàng Thị Hoa, “Đa tạp affine” (Trường Đại học Khoa học, 2013)

Danh sách đề tài

Cấp Đại học

1.  Mã số: ĐH2013-TN06-04  “Về một số tính chất số học của nhóm đại số” (2016)

Cấp cơ sở

1. 2011, “Bài giảng điện tử môn học “Lý thuyết Galoa” theo hướng tích cực hóa nhận thức người học”

Danh sách công trình

1. NgôThị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng (2014), On some Hasse principle for algebraic

groups over global fields, Proc. Jap. Acad. Ser. A, vol. 90, No.5, 73 - 78.  

2. NgôThị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng (2014), On some Hasse principle for algebraic

groups over global fields, II, Proc. Jap. Acad. Ser. A, vol. 90, No.8, 107 - 112.

3. NgôThị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng (2016), On some Hasse principle for Homogeneous Space of Algebraic Groups over Global Fields of Positive Characteristic, Proc. of the Steklov Ins. Math, v. 292, 171-184.

4. NgôThị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng (2016), On some Hasse principle for algebraic

groups over global fields, III, Proc. Jap. Acad. Ser. A, vol. 92, No.8, 87 - 91.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh