Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA TOÁN-TIN

Ngày đăng: 17/02/2016

A. Ban chủ nhiệm Khoa (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

    Trưởng Khoa: PGS. TS. Trương Minh Tuyên 

     P. Trưởng Khoa: TS. Mai Viết Thuận

B. Các bộ môn ​ (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

  1. Bộ môn Toán ứng dụng và Tin học  (chi tiết xem tại đây)

  Phụ trách bộ môn: TS. Mai Viết Thuận  Phó Trưởng Khoa

  2. Bộ môn Đại số và Giải tích (chi tiết xem tại đây)

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thu Hằng

C. Trợ lý (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

              Trợ lý ĐT Sau đại học: TS. Mai Viết Thuận

              Trợ lý CTHSSV, ĐT Đại học &NCKH: ThS. Hoàng Hoài Nam

D. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

               Chủ tịch công đoàn: TS. Nguyễn Thanh Huyền

                Phó chủ tịch công đoàn: TS. Nguyễn Thị Hồng

               Uỷ viên công đoàn khoa: TS. Nguyễn Thanh Hường

                Bí thư đoàn thanh niên: 

                Chủ tịch Hội sinh viên: 

E. Văn phòng khoa: (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

                Văn phòng khoa: 

 

Tin liên quan

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh