Đề tài, dự án

Danh mục đề tài các cấp năm 2016

Ngày đăng: 09/03/2016

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quyết định/

Mã số

Ngày, tháng, năm/Kết quả nghiệm thu

Năm 2016-2017

1

Xấp xỉ không điểm chung của hai toán tử kiểu đơn điệu và ứng dụng

 Trương Minh Tuyên

Bộ

B2016-TN08-01

Đang thực hiện

2

Local cohomology modules and some problems on prime ideals over Noetherian commutative rings

 

Lê Thị Thanh Nhàn

Nhà nước (Nafosted)

101.04.2014.16

 

Đang thực hiện

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh