Đội ngũ nhân sự

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Ngày đăng: 18/04/2017

Giảng viên

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Bộ môn: Toán ứng dụng và Tin học

Hướng nghiên cứu: Giảm bậc của hệ động lực, toán học tính toán, mô phỏng hệ có số chiều lớn.

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: ntson@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 1998-2002, Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên

    - Thạc sĩ: 2003-2005, Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội

    - Tiến sĩ: 2008 - 2012, Đại học Tổng hợp Bremen, CHLB Đức

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Các lĩnh vực quan tâm: Giảm bậc của hệ động lực, toán học tính toán, mô phỏng hệ có số chiều lớn.

Đào tạo

Thạc sĩ

10. Bùi Thị Tuyến, "Cận dưới cho giá trị kỳ dị nhỏ nhất của ma trận", (Trường ĐHKH - ĐHTN, 06/2014-06/2016)

9. Vũ Thị Hương Trang, "Phân tích ma trận và ứng dụng", (Trường ĐHKH - ĐHTN, 06/2014-06/2016)

8. Lê Thị Trà My, "Giảm bậc của mô hình phụ thuộc tham số dựa trên không gian con Krylov suy rộng", (Trường ĐHKH - ĐHTN, 06/2014-06/2016)

7. Nguyễn Văn Tuân, "Giải phương trình Lyapunov bằng phương pháp luân phương ẩn", (Trường ĐHKH - ĐHTN, 12/2013-12/2015)

6. Vũ Văn Tần, "Về một số thuật toán tính giá trị riêng của ma trận cỡ lớn", (Trường ĐHKH - ĐHTN, 12/2013-12/2015)

5. Phạm Trịnh Cương Chính, "Về kỹ thuật tiền tác động giải hệ phương trình tuyến tính cỡ lớn", (Trường ĐHKH - ĐHTN, 12/2013-12/2015)

4. Phạm Thị Thùy Nhung, "Phương pháp giảm cơ sở giải phương trình elliptic bức tuyến tính phụ thuộc tham số", (Trường ĐHKH - ĐHTN, 06/2013-06/2015)

3. Nguyễn Văn Lộc, "Giảm bậc của hệ điều khiển tuyến tính không phụ thuộc thời gian sử dụng phân tích trực giao", (Trường ĐHKH - ĐHTN, 06/2013-06/2015)

2. Lê Thị Phương Giang, "Giảm bậc của hệ điều khiển tuyến tính không phụ thuộc thời gian bằng phương pháp chặt cân bằng", (Trường ĐHKH - ĐHTN, 06/2013-06/2015)

1. Đào Trung Kiên, "Phương pháp không gian con Krylov cho giảm bậc của hệ động lực tuyến tính", (Trường ĐHKH - ĐHTN, 08/2011-08/2013)

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

Sách, giáo trình

Danh sách đề tài

Cấp Đại học

1.   ĐHTN2014-TN07-01:Giảm bậc của phương trình mạch điện phụ thuộc tham số dựa trên nội suy” (2017)

Danh sách công trình

3. N.T. Son, T. Stykel (2017), "Solving parameter-dependent Lyapunov equations using the reduced basis method with application to parametric model order reduction", SIAM J. Matrix Anal. & Appl., 38(2), 478 - 504.

2. N.T. Son, T. Stykel (2015), "Model order reduction of parameterized circuit equations based on interpolation", Adv. Comput. Math., 41(5), 1321-1342.

1. N.T. Son (2013), "A real time procedure for affinely dependent parametric model order reduction using interpolation on Grassmann manifolds", Int. J. Numer. Meths. Engng., 93(8), 818-833

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh