Thông báo

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Ngày đăng: 23/07/2020

Căn cứ Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 của Đại học Thái Nguyên (kèm theo thông báo 1244/TB-ĐHTN-ĐT, ngày 16/7/2020) Trường Đại học khoa học thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 như sau:

Thông tin chi tiết tại đây!

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh