Tin Seminar

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Ngày đăng: 16/09/2021

Một số phương pháp lặp giải bài toán không điểm chung (Buổi 4)

- Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 17/09/2021.

- Địa điểm: ONLINE_GOOGLE MEET

- Người báo cáo:  NCS. Nguyễn Minh Trang

- Tên báo cáo:  Một số phương pháp lặp giải bài toán không điểm chung (Buổi 4)

Trân trọng kính mời các bạn học viên và Quý thầy cô quan tâm tham dự!

Đăng ký tham dự gửi qua email quytx@tnus.edu.vn 

Khoa Toán - Tin Kính báo!

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh