Tin Seminar

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG (Tiếp)

Ngày đăng: 12/10/2021

Xử lý tệp tin với Python – các thao tác cơ bản trên tệp tin .txt (File handling with Python - basic operations on .txt file)

- Thời gian: 8h30 ngày 13 tháng 10 năm 2021

- Hình thức: Online qua Microsoft Teams

- Người báo cáo: ThS. Nguyễn Huyền Trang

- Nội dung: Xử lý tệp tin với Python – các thao tác cơ bản trên tệp tin .txt (File handling with Python - basic operations on .txt file)

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh