Tin Seminar

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Ngày đăng: 26/09/2022

Phương pháp điểm gần kề - Báo cáo viên: NCS. Phan Thị Vân Huyền

Tên báo cáo: Phương pháp điểm gần kề

Báo cáo viên: NCS. Phan Thị Vân Huyền

Thời gian: 8h30, thứ 6, ngày 30/9/2022

Địa điểm: Văn phòng Khoa Toán-Tin, phòng 214, Toàn nhà Hiệu Bộ.

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh