Tin tức

Sinh viên ngành Toán có thể được nhận học bổng 2,4 triệu đồng/tháng

Ngày đăng: 11/12/2021

Theo dự thảo thông tư của Bộ Tài chính, sinh viên ngành Toán có thể được nhận học bổng 2,4 triệu đồng/tháng. Nhà khoa học tham gia nhóm nghiên cứu Toán mạnh có thể hưởng 40 triệu đồng/tháng.

Nguồn kinh phí phát triển trọng điểm Toán học giai đoạn 2021 - 2030

       Theo dự thảo thông tư "Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030" của Bộ Tài chính, sinh viên, nghiên cứu sinh Toán học sẽ nhận được nhiều hỗ trợ, ưu đãi.

       Dự thảo thông tư này hướng dẫn quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước chi thường xuyên được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý về ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc Chương trình trong phạm vi lĩnh vực, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2200/QĐ-TTg; nguồn tài trợ, hỗ trợ, huy động hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định (nếu có).

Sinh viên ngành Toán có thể được nhận học bổng 2,4 triệu đồng/tháng - 1

Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra để thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 (Ảnh minh họa: VNU).

       Nguồn kinh phí được Bộ Tài chính đề cập trong dự thảo thông tư này nhằm thực hiện 4 nhiệm vụ của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030. Đó là:

       Một là, nhiệm vụ truyền thông, phổ biến tri thức Toán học.

       Hai là, nhiệm vụ thúc đẩy công bố công trình Toán học chất lượng cao.

      Ba là, nhiệm vụ thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng Toán học, chú trọng phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

       Bốn là, nhiệm vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán.

       Năm là, nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ tri thức các khoa học về Toán trong hệ tri thức Việt số hóa; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo Toán học.

       Dự thảo đang trong quá trình lấy ý kiến đóng góp trước khi cho ra đời thông tư chính thức.

Học bổng, tiền công cao để thu hút sinh viên, nhà khoa học ngành Toán

       Đáng chú ý, trong dự thảo thông tư của Bộ Tài chính đề cập tới việc sẽ có nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toán học thế giới, Ngày hội Toán học mở, các cuộc tranh tài, Trại hè Toán học...

       Bên cạnh đó là xét tặng giải thưởng đối với các nghiên cứu xuất sắc về Toán học. Hỗ trợ giảng viên, giáo viên trẻ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng Toán học. Hỗ trợ giảng viên, giáo viên trẻ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng Toán học.

Sinh viên ngành Toán có thể được nhận học bổng 2,4 triệu đồng/tháng - 2Sinh viên ngành Toán và các nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu mạnh về Toán học sẽ nhận được sự hỗ trợ, đầu tư kinh phí. (Ảnh minh họa: Mỹ Hà)

       Đặc biệt, các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước và hỗn hợp trong nước - quốc tế cũng được hỗ trợ kinh phí. Trong đó bao gồm: chi trả tiền công cho các nhóm nghiên cứu mạnh, chi phí mời các nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam hợp tác, tiền công đối với các nhóm nghiên cứu mạnh (theo quy định cụ thể của Bộ GD&ĐT).

       Căn cứ vào khả năng kinh phí, vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của các thành viên trong các nhóm nghiên cứu, Bộ GD&ĐT quy định mức tiền công cụ thể cho từng thành viên trong nhóm nghiên cứu đảm bảo phù hợp, trong phạm vi dự toán kinh phí được giao, tối đa không quá 40 triệu đồng/tháng.

       Mặt khác, dự thảo cũng đề cập tới việc dành nguồn kinh phí để tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo khoa học về các chủ đề Toán ứng dụng và Toán trong công nghiệp; thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng Toán để giải quyết các vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi của chuyển đổi số có hàm lượng Toán học cao.

       Ngoài ra, dự thảo nhấn mạnh việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán. Theo đó, sẽ có nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên học viên sư phạm ngành Toán, giáo viên môn Toán cốt cán, giáo viên trung học phổ thông chuyên Toán; tổ chức các khóa bồi dưỡng dành cho học sinh, sinh viên về các chủ đề thời sự trong Toán hiện đại nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng Toán học; bồi dưỡng giảng viên môn Toán các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

       Nhằm khuyến khích để thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên ngành Toán, dự thảo đề xuất cấp học bổng cho các sinh viên được Hội đồng xét cấp học bổng xét chọn theo tiêu chí quy định của Bộ GD&ĐT. Mức học bổng bằng mức trần học phí hiện hành của chuyên ngành Toán ở các cơ sở giáo dục đại học. Mức trần học phí ngành Toán hiện nay là 2,4 triệu đồng/tháng.

Theo dantri.com.vn

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh