Thông báo

Thông tin về học bổng sau Đại học ở trường NUS Singapore

Ngày đăng: 28/09/2022

Đại học Quốc gia Singapore, thường được gọi tắt là NUS là viện đại học lâu đời và lớn nhất về số lượng sinh viên tại Singapore. Là viện đại học đầu tiên được thành lập ở Singapore vào năm 1905, theo dạng công lập tự chủ, và là trường đại học nghiên cứu tổng hợp với các chuyên ngành khác nhau.

Chi tiết thông báo xem tại đây!

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh