Tin tức

Thông báo về "Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X" từ Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán"

Ngày đăng: 01/04/2023

Đại hội Toán học Việt Nam là hoạt động khoa học lớn nhất của cộng đồng toán học Việt Nam; là sự kiện quan trọng của Hội Toán học Việt Nam với quy mô toàn quốc diễn ra 5 năm một lần. Đại hội là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển Toán học của đất nước.

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Thời gian: 08:00:08/08/2023 đến 17:00:12/08/2023

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Các đơn vị đồng tổ chức: 

 • Hội Toán học Việt Nam; 
 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
 • Đại học Đà Nẵng;
 • Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Mục đích và nội dung:

Đại hội Toán học Việt Nam là hoạt động khoa học lớn nhất của cộng đồng toán học Việt Nam; là sự kiện quan trọng của Hội Toán học Việt Nam với quy mô toàn quốc diễn ra 5 năm một lần. Đại hội là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển Toán học của đất nước.

Năm 2023, Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X (bao gồm hai phần: Hội nghị khoa học và Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam) sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị khoa học của Đại hội bao gồm các phiên toàn thể và 10 tiểu ban. Sẽ có tối đa 6 báo cáo mời tại phiên toàn thể, 7 báo cáo mời cùng các báo cáo khoa học (15 phút) tại mỗi tiểu ban. Tại mỗi tiểu ban, mỗi đại biểu chỉ được trình bày tối đa 1 báo cáo. Tất cả các báo cáo phải được Ban Chương trình duyệt và chấp thuận.

Đại hội đại biểu sẽ được tổ chức vào thứ Năm ngày 10/8/2023.

Ngôn ngữ chính thức của Đại hội: tiếng Việt và tiếng Anh.

Ban Tổ chức

 1. Vũ Hoàng Linh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Trưởng ban
 2. Nguyễn Ngọc Vũ, Đại học Đà Nẵng, Đồng Trưởng ban
 3. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Đồng Trưởng ban
 4. Trịnh Thị Thúy Giang, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Phó trưởng ban
 5. Đoàn Trung Cường, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Phó trưởng ban
 6. Lưu Trang, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Phó trưởng ban
 7. Các ủy viên.

Ban Chương trình

 1. Ngô Việt Trung, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Trưởng ban
 2. Nguyễn Hữu Dư, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Phó trưởng ban
 3. Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Phó trưởng ban
 4. Đặng Đức Trọng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban
 5. Các ủy viên.

Ban Tổ chức địa phương

 1. Lưu Trang, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Trưởng ban
 2. Phạm Quý Mười, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Thư ký
 3. Các ủy viên

Các tiểu ban

1. Đại số - Lý thuyết số

 • Lê Thị Thanh Nhàn, Bộ GD&ĐT, Đồng Trưởng TB
 • Lê Văn Thuyết, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế, Đồng Trưởng TB

2. Hình học - Tôpô

 • Nguyễn Hữu Việt Hưng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Đồng Trưởng TB
 • Phùng Hồ Hải, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Đồng Trưởng TB

3. Giải tích

 • Phạm Hoàng Hiệp, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Đồng Trưởng TB
 • Sĩ Đức Quang, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đồng Trưởng TB

4. Phương trình vi phân và Hệ động lực

 • Nguyễn Đình Công, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Đồng Trưởng TB
 • Phạm Hữu Anh Ngọc, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Đồng Trưởng TB

5. Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học

 •  Phan Thị Hà Dương, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Đồng Trưởng TB
 • Lê Anh Vinh, Viện Khoa học Giáo dục, Đồng Trưởng TB

6. Tối ưu và Lý thuyết điều khiển

 • Nguyễn Đông Yên, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Đồng Trưởng TB
 • Nguyễn Định, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Đồng Trưởng TB

7. Xác suất - Thống kê – KH Dữ liệu

 • Nguyễn Hữu Dư, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Đồng Trưởng TB
 • Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Đồng Trưởng TB

8. Giải tích số và Ứng dụng Toán học

- Phạm Kỳ Anh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Đồng Trưởng TB

- Đặng Đức Trọng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTPHCM , Đồng Trưởng TB

9. Giảng dạy và Lịch sử Toán học 

 • Đỗ Đức Thái, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đồng Trưởng TB
 • Trần Nam Dũng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Đồng Trưởng TB

10. Phương trình Đạo hàm riêng

 • Đinh Nho Hào, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Đồng Trưởng TB
 • Nguyễn Thiệu Huy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đồng Trưởng TB

Ghi chúBan chương trình mỗi tiểu ban sẽ có thêm 2-4 ủy viên theo đề xuất của các trưởng tiểu ban.

Các mốc thời gian chính:

- Đăng ký tham dự: 30/6/2023

- Gửi tóm tắt báo cáo: 30/6/2023

- Chấp nhận báo cáo: 15/7/2023

Thông tin liên hệ: dhthvn2023@viasm.edu.vn

Nguồn: Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (https://viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/tin-tuc)

Thành viên - đối tác

 • hinh anh
 • hinh anh
 • hinh anh
 • hinh anh
 • hinh anh