Tin Seminar

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Ngày đăng: 03/10/2022

Về phương pháp điểm gần kề quán tính - Báo cáo viên: NCS. Phan Thị Vân Huyền

Tên báo cáo: Về phương pháp điểm gần kề quán tính

Báo cáo viên: NCS. Phan Thị Vân Huyền

Thời gian: 8h30, thứ 6, ngày 7/10/2022

Địa điểm: Văn phòng Khoa Toán-Tin, phòng 214, Toàn nhà Hiệu Bộ.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh