Tin Seminar

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Ngày đăng: 14/02/2023

Phương pháp chiếu giải bài toán điểm bất động chung tách với đa tập đầu ra trong không gian Hilbert - Báo cáo viên: NCS. Mai Thị Ngọc Hà

Tên báo cáo: Phương pháp chiếu giải bài toán điểm bất động chung tách với đa tập đầu ra trong không gian Hilbert

Báo cáo viên: NCS. Mai Thị Ngọc Hà

Thời gian: 8h30, thứ 6, ngày 17/2/2023

Địa điểm: Văn phòng Khoa Toán-Tin, phòng 214, Toàn nhà Hiệu Bộ.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh