Tin Seminar

Thông tin seminar ngày 18/7/2023

Ngày đăng: 10/03/2023

Warmly welcome Professor Hong-Kun Xu to visit Thai Nguyen University of Sciences - Thai Nguyen, July, 18th, 2023

Tên báo cáo: Primal-Dual Fixed Point Methods for Some Optimization Problems

Người trình bày: GS. Hong-Kun Xu, Hangzhou Dianzi University, China

Thời gian: 8h30, Thứ 3 ngày 18/7/2023

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng 5, Toà nhà Hiệu Bộ, Trường Đại học Khoa học

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh