Tin Seminar

GS. Tatjana Stykel, Đại học Tổng hợp Augsburg, CHLB Đức tham gia báo cáo tại Seminar Toán ứng dụng

Ngày đăng: 25/08/2023

Seminar Toán ứng dụng của Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Khoa học là một diễn đàn chuyên môn nơi những người nghiên cứu Toán ứng dụng nói chung như Tối ưu hóa, Điều khiển hệ động lực và mạng nơ ron, Toán học Tính toán, Bài toán biến phân, Lý thuyết điểm bất động và ứng dụng, v.v… thảo luận, trình bày kết quả mới và tìm kiếm sự hợp tác.

Seminar đặc biệt có ích cho nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành Toán ứng dụng của Khoa Toán-Tin; người học có cơ hội được tham gia vào các hoạt động nghiên cứu chuyên nghiệp, được thực hành, trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp và được học hỏi thêm nhiều kiến thức ngoài nhưng môn học cố định của chương trình.

Mở màn cho năm học mới 2023 - 2024, buổi seminar Toán ứng dụng đầu tiên thứ ba, ngày 22/08/2023 vừa qua vinh dự được đón báo cáo viên Tatjana Stykel. Bà hiện đang là Giáo sư Toán học của Đại học Tổng hợp Augsburg, CHLB Đức. 

Ảnh 1: GS. Tatjana Stykel, Giáo sư Toán học của Đại học Tổng hợp Augsburg, CHLB Đức trình bày báo cáo khoa học

Báo cáo “Phương pháp Tối ưu hóa Riemann cho bài toán tối thiểu hóa năng lượng Kohn-Sham” (Riemannian Optimization methods for the Kohn-Sham energy minimization problem) được trình bày trong 45 phút chứa đựng kết quả mới lý thú mà để đạt được, tác giả đã vận dụng công cụ của nhiều chuyên ngành của Toán học như Tối ưu hóa, Hình học vi phân, Đại số tuyến tính số, mô hình hóa và công cụ lập trình MATLAB.

Sau báo cáo chính thức và thời gian thảo luận, GS Stykel dành nhiều thời gian trò chuyện với cán bộ, nghiên cứu sinh và học viên của Khoa Toán-Tin. 

Sự phối hợp trong nghiên cứu khoa học của Khoa Toán - Tin, Trường ĐHKH với các giáo sư nước ngoài trong các chuyên đề seminar khoa học, hội nghị, hội thảo khoa học, hợp tác trong nghiên cứu khoa học đã trở thành những hoạt động thường niên của Khoa Toán - Tin. Đó là tiền đề để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu cho cán bộ giảng viên và sinh viên của Khoa.

Một số hình ảnh:

                                                                                                                                     

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh