Tin Seminar

Seminar: An extension of Bremner and Macleod theorem

Ngày đăng: 08/09/2023

Thời gian: 09:00 - 10:30 Ngày 12/09/2023 - Địa điểm: Phòng C102, VIASM

Kính gửi Quý đồng nghiệp và các Nghiên cứu viên,

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng thông báo các hoạt động khoa học diễn ra trong tuần từ 11/9-17/9/2023:

Seminar: An extension of Bremner and Macleod theorem

        + Báo cáo viên: TS. Nguyen Xuan Tho (Hanoi University of Science and Technology)

        + Thời gian: 09:00 - 10:30 Ngày 12/09/2023

        + Địa điểm: Phòng C102, VIASM

        + Website: https://viasm.edu.vn/hdkh/seminar-an-extension-of-bremner-and-macleod-theorem

Kính mời Quý vị đăng ký tham dự và giới thiệu cho những người quan tâm!

Trân trọng thông báo! 

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh