Tin Seminar

Seminar: Một số thuật toán mới để giải bài toán không điểm chung tách với đa tập đầu ra trong không gian Hilbert (Tiếp)

Ngày đăng: 01/10/2023

Báo cáo viên: NCS. Phan Thị Vân Huyền

Kính gửi thầy cô thông tin seminar!

 

Tên báo cáo: Một số thuật toán mới để giải bài toán không điểm chung tách với đa tập đầu ra trong không gian Hilbert

Báo cáo viên: NCS. Phan Thị Vân Huyền

Thời gian: 8h30 ngày 27/9/2023

Địa điểm: Văn phòng Khoa Toán-Tin, tòa nhà Hiệu bộ

 

Kính mời thầy cô và các anh chị em NCS tới dự.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh