Thông báo Seminar Toán ứng dụng

Thời gian: 8h30-11h30 thứ 4 ngày 10/4/2024; Địa điểm: P 214, khu Hiệu bộ,...

hinh anh

Seminar Toán ứng dụng và Giải tích: Optimality...

Báo cáo viên: NCS. Đặng Thị Ngoan

hinh anh

Seminar Toán ứng dụng và Giải tích: Guaranteed...

Báo cáo viên: NCS. Trần Nguyên Bình

hinh anh

Seminar Toán ứng dụng và Giải tích:...

Báo cáo viên: NCS. Trần Ngọc Tuấn

hinh anh

Senimar: Non-fragile Finite-Time Guaranteed Cost Control...

Người báo cáo: NCS. Nguyễn Thị Phương

hinh anh

Seminar: Một số thuật toán mới để giải bài...

Báo cáo viên: NCS. Phan Thị Vân Huyền

hinh anh

Seminar: Một số thuật toán mới để giải bài...

Báo cáo viên: NCS. Phan Thị Vân Huyền

hinh anh

Seminar: An extension of Bremner and Macleod theorem

Thời gian: 09:00 - 10:30 Ngày 12/09/2023 - Địa điểm: Phòng C102, VIASM

hinh anh

GS. Tatjana Stykel, Đại học Tổng hợp Augsburg,...

Seminar Toán ứng dụng của Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Khoa học là...

hinh anh

Thông tin seminar ngày 18/7/2023

Warmly welcome Professor Hong-Kun Xu to visit Thai Nguyen University of Sciences - Thai...

hinh anh

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Phương pháp chiếu giải bài toán điểm bất động chung tách với đa...

hinh anh

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Về phương pháp điểm gần kề quán tính - Báo cáo viên: NCS. Phan Thị...

hinh anh

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh