Đội ngũ nhân sự

PGS. TS. Trương Minh Tuyên

Ngày đăng: 18/04/2017

Trưởng khoa

TS. Trương Minh Tuyên
Bộ môn: Đại số và Giải tích
Hướng nghiên cứu: 
   •    Bất đẳng thức biến phân;
   •    Phương trình với toán tử loại đơn điệu;
   •    Bài toán điểm bất động.
Liên hệ
Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819
Email: tuyentmtnus.edu.vn
Lý lịch khoa học
Quá trình đào tạo
    - Đại học: 1999-2003, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
    - Thạc sĩ: 2004-2006, ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
    - Tiến sĩ: 2009-2014, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
Chuyên ngành: Toán Giải tích
Các lĩnh vực quan tâm: Bài toán bất đẳng thức biến phân; Phương trình với toán tử loại đơn điệu; Bài toán điểm bất động
Đào tạo
Thạc sĩ
6. Nguyễn Thị Hồng Phương, “Phương  pháp xấp xỉ gắn kết lai ghép cho bài toán xác định không điểm của toán tử j-đơn điệu” (Trường ĐHKH, ĐHTN)
5. Nguyễn Thị Thu Thủy, “Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov và phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu chỉnh cho bài toán tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach” (Trường ĐHKH, ĐHTN)
4. Nguyễn Văn Quân, “Phương pháp điểm gần kề quán tính xác định không điểm của toán tử đơn điệu và ngược đơn điệu mạnh trong không gian Hilbert” (Trường ĐHKH, ĐHTN)
3. Nguyễn Thị Tuyến, “Một số phương pháp tìm không điểm chung của một họ hữu hạn toán tử j-đơn điệu” (Trường ĐHKH, ĐHTN)
2. Nguyễn Thanh Thủy, “Phương pháp prox-Tikhonov cho bài toán xác định không điểm của toán tử kiểu đơn điệu” (Trường ĐHKH, ĐHTN)
1. Nguyễn Thị Thu, “Xấp xỉ nghiệm của bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ vô hạn đếm được ánh xạ gần không giãn” (Trường ĐHKH, ĐHTN)
Danh sách đề tài
Cấp Bộ

1. Mã số: B2010-TN-06-09 “Hiệu chỉnh bài toán tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach” (năm nghiệm thu: 2011)

2.  Mã số: B2016, “Xấp xỉ không điểm chung của hai toán tử kiểu đơn điệu và ứng dụng”  

Cấp Đại học

1. Mã số: ĐH2013-TN06-03, “Về bài toán xác định không điểm chung của một họ hữu hạn các toán tử accretive trong không gian Banach”
Cấp cơ sở

2. Xây dựng kế hoach giảng dạy  và bài giảng điện tử cho học phần Giải tích  A1 cho ngành CN Toán theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học, năm 2009.

Danh sách công trình

1. J.K. Kim, T.M. Tuyen (2011), Regularization proximal point algorithm for finding a common fixed point of a finite family of nonexpansive mappings in Banach spaces, Fixed Point Theory and Applications 2011 (1), 52

2. N.T. Hang, T.M. Tuyen (2012), A Note on the Paper “Regularization Proximal Point Algorithm for Common Fixed Points of Nonexpansive Mappings in Banach Spaces”, Journal of Optimization Theory and Applications, 155(2), 723-725

3. T.M. Tuyen (2012), Regularization for the problem of finding a common fixed point of a finite family of nonexpansive mappings in Banach spaces, Nonlinear Functional Analysis and Applications 17 (1), 89-98

4. T.M. Tuyen (2012), An other approach for the problem of finding a common fixed point of a finite family of nonexpansive mappings, Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications, 3(2), 201-214

5. T.M. Tuyen (2012), A regularization proximal point algorithm for zeros of accretive operators in Banach spaces, African Diaspora Journal of Mathematics, 13 (2), 62-73

6. T.M. Tuyen (2012), Strong convergence theorem for a common zero of m-accretive mappings in Banach spaces by viscosity approximation methods, Nonlinear Functional Analysis and Applications, 17 (2), 187-197

7. T.M. Tuyen (2012), Regularization proximal point algorithm for common fixed points of nonexpansive mappings in Banach spaces, Journal of Optimization Theory and Applications, 152 (2), 351-365

8. T.M. Tuyen (2013), Strong convergence theorems for a common fixed point of nonexpansive mappings in Banach spaces, Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications 4 (2), 71-84

9. J.K. Kim, T.M. Tuyen (2015), Viscosity approximation method with Meir-Keeler contractions for common zero of accretive operators in Banach spaces, Fixed Point Theory and Applications 2015 (1), 9

10. J.K. Kim, T.M. Tuyen (2016), On the some regularization methods for common fixed point of a finite family of nonexpansive mappings, Journal of Nonlinear and Convex Analysis 17 (1), 93-104

11. T.M. Tuyen (2016), Parallel iterative methods for Bregman strongly nonexpansive operators in reflexive Banach spaces, J. Fixed Point Theory Appl., 

12. T.M. Tuyen (2017), On the strong convergence theorem of the hybrid viscosity approximation
method for zeros of m-accretive operators in Banach spaces, Nonlinear Functional Analysis and Applications

13. T.M. Tuyen (2017), A hybrid projection method for common zero of monotone operators in Hilbert spaces, Communications of the Korean Mathematical Society, 32(2), 447-456

14. J.K. Kim, T.M. Tuyen (2017), New iterative methods for finding a common zero of a finite family of monotone operators in Hilbert spaces, Bulletin of the Korean Mathematical Society

15. J.K. Kim, T.M. Tuyen (2017), Alternating resolvent algorithms for finding a common zero of two accretive operators in Banach spaces, Journal of the Korean Mathematical Society

16. T.M. Tuyen (2017)A strong convergence theorem for the split common null point problem in Banach spaces, Appl. Math. Optim.

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh