Các bộ môn

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

Ngày đăng: 06/11/2015

1. Giới thiệu

Bộ môn Toán ứng dụng và Tin học, khoa Toán - Tin, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, được thành lập vào năm 2010 trên cơ sở tập hợp những cán bộ có trình độ chuyên môn và hướng nghiên cứu về Công nghệ thông tin (CNTT).

2. Tổ chức nhân sự

Hiện tại, Bộ môn Tin học có 22 cán bộ, giảng viên (trong đó có 8 giảng viên kiêm nhiệm và 1 kỹ thuật viên) với 1 PGS.TS - Nhà giáo ưu tú, 7 TS (100% cán bộ có trình độ từ Thạc sĩ trở lên).

Danh sách cán bộ, giảng viên cơ hữu:

            1. TS. Trần Xuân Quý – Trưởng bộ môn

             2. TS. Nguyễn Thanh Sơn

             3. TS. Mai Viết Thuận

             4. TS. Vũ Hải Hiệu

             5. TS. Dương Thị Việt An

             6. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

             7. ThS. Bùi Đức Việt

             8. ThS. Hoàng Thị Hà

             9. ThS. Hoàng Hoài Nam

            10. ThS. Bế Quang Huấn

            11. ThS. Trịnh Minh Phú

            12. ThS. Trịnh Thị Lình

            13. ThS. Nguyễn Văn Toàn

            14. ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Danh sách cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm:

            1. PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

            2. TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh

            3. ThS. Nguyễn Thế Vinh

            4. ThS. Đỗ Diệp Anh

            5. ThS. Nguyễn Xuân Thuyết

            6. ThS. Nguyễn Hoàng

            7. ThS. Nguyễn Đình Huy

            8. ThS. Nguyễn Huyền Trang

3. Hoạt động đào tạo

Nhiệm vụ chính của Bộ môn Toán ứng dụng và Tin học là trực tiếp giảng dạy các học phần (chuyên ngành) cho sinh viên ngành Toán ứng dụng (chương trình đào tạo Toán kinh tế), ngành Toán – Tin; quản lý cơ sở vật chất của các phòng máy tính thực hành ứng dụng Tin học; tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy để phù hợp với chương trình đào tạo.

Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia giảng dạy các học phần cơ sở cho các ngành cử nhân về Khoa học tự nhiên, Khoa học thư viện, giảng dạy Tin học đại cương cho sinh viên toàn trường và đào tạo chuẩn đầu ra Tin học, đào tạo thi chứng chỉ Tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao, chuẩn quốc tế IC3, MOD,...

Bên cạnh đó, Bộ môn còn phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện của trường Đại học Khoa học trong các hoạt động về CNTT, chuyển giao công nghệ, chuẩn hóa và bồi dưỡng trình độ Tin học cho cán bộ, giảng viên.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Là bộ môn trẻ nhất Khoa Toán - Tin, lực lượng nhân sự mới được bổ sung và kiện toàn nên cán bộ của Bộ môn Toán ứng dụng và Tin học đã đạt được một số thành tích trong nghiên cứu khoa học, triển khai đề tài khoa học và công nghệ các cấp với với nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín và nhiều giải thưởng cao quý. Cụ thể cán bộ trong Bộ môn:

- Đã chủ trì thực hiện 12 đề tài NCKH cấp Bộ và cấp Đại học, trong đó có 11 đề tài đã được nghiệm thu đạt từ loại tốt trở lên và 01 đề tài đang thực hiện đúng tiến độ (xem chi tiết);

- Đã công bố trên 50 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, trong đó có trên 25 bài đăng trên các tạp chí quốc tế nằm trong danh sách ISI, SCOPUS (xem chi tiết);

- Tham gia tổ chức các hội thảo quốc gia và quốc tế.

Song song với nghiên cứu khoa học, Bộ môn cũng chú trọng vào hoạt động chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước như Viện Toán học và Viện Công nghệ Thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Trường Đại học quốc gia Tôn Trung Sơn – Đài Loan, Viện Toán học, Đại học Tổng hợp Augsburg - CHLB Đức,…

Một số giải thưởng toán học và danh hiệu nhà giáo

- Nhiều cán bộ của Bộ môn được thưởng công trình toán học trong chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 (TS. Mai Viết Thuận được thưởng công trình toán học các năm 2012, 2013, 2015; ThS. NCS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh được thưởng công trình toán học năm 2012; TS. Trần Xuân Quý được thưởng công trình toán học năm 2014; ThS. NCS. Dương Thị Việt An được thưởng công trình toán học năm 2015);

- Năm 2014, TS. Mai Viết Thuận đạt giải nhì Tài năng khoa học trẻ Việt Nam.

Danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ các cấp đã thực hiện (nhấp Link)

Danh mục bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí (nhấp Link)

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh